Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

HIS-vergelijkingsonderzoek van de LHV: Medicom met een score van 8,9 als beste uit de bus

16 maart 2017

Bron: SynthesHIS, jaargang 17, nummer 1

In het voorjaar van 2016 zijn de resultaten van het eerste HIS-vergelijkingsonderzoek bekend gemaakt. De initiator, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), wil dit jaar een vervolgonderzoek starten. Wat heeft dat eerste onderzoek opgeleverd? En wat is er in de tussentijd met de uitkomsten gedaan? 

Bij PharmaPartners mag de vlag uit. Het HIS Medicom kwam met een score van 8,9 als beste uit de bus. We scoren onder andere hoog op de onderdelen gegevensuitwisselingen en koppelingen tussen bijvoorbeeld huisarts, apotheek en huisartsenposten. 

Voor 2017 zal dit onderdeel opnieuw een speerpunt zijn. “We willen het systeem toegankelijker maken zodat je niet voor iedere applicatie opnieuw hoeft in te loggen”, zegt Martijn Ivens, Product Owner Huisartsenzorg. “Het moet makkelijker worden om door te klikken naar een andere toepassing. Zo willen we ervoor zorgen dat de overdracht in de keten soepel wordt geregeld. Momenteel zijn we volop aan de slag met het inrichten van verwijskoppelingen en declaratiekoppelingen.” Ook het e-health-aanbod van Pharmapartners behaalde de hoogst mogelijke score. “Het belang van e-health in de huisartspraktijk neemt snel toe”, zegt Ivens. “Wij juichen het toe dat dit onderdeel in het onderzoek is meegenomen.”

Extra aandacht gaat PharmaPartners besteden aan de gesignaleerde tekortkomingen. “Die verbeterpunten vormden een bevestiging van hetgeen we zelf al wisten”, zegt Ivens. “Het belang van een Individueel Zorgplan plus het grafisch weergeven van inzichten in ons HIS zijn door de uitkomsten van het onderzoek nadrukkelijker op ons netvlies komen te staan. In 2015 liet onze serviceverlening echt te wensen over. Onze wachttijden waren te lang en we hadden onvoldoende inzicht in ingebrachte meldingen.”

Per januari 2016 is een nieuw directie- en managementteam aangetreden en in de loop van datzelfde jaar kon al worden geoogst. “Vorig jaar heeft in het teken gestaan van het verbeteren van onze servicelevels”, zegt Ivens. “We hebben, anders dan in het verleden, weinig ingezet op innovaties, maar we hebben ons geconcentreerd op de basis: die moest op orde zijn. De reacties van onze gebruikers waren heel positief en ook de scores illustreren ons succes. In 2016 is het aantal klantvragen met een kwart gereduceerd. Het aantal meldingen is drastisch afgenomen en via het klantportaal is het nu mogelijk inzicht in de status van de meldingen te krijgen. De performance en stabiliteit is verbeterd waardoor klanten zelden of nooit te maken krijgen met storingen. Ook is de wachttijd nu minder dan twee minuten.” 

PharmaPartners is een warm voorstander van vergelijkend onderzoek waarbij een HIS aan alle kanten tegen het licht wordt gehouden. Het geeft de leverancier inzicht in de eigen prestaties en het helpt potentiële klanten bij het maken van hun keuze voor een informatiesysteem. “Wij geven het onderzoek een rapportcijfer acht”, oordeelt Ivens. “Het is belangrijk dat zo’n studie niet eenmalig is, maar frequent wordt herhaald. Op die manier kunnen leveranciers tonen dat ze de scores serieus nemen en verbeteringen in gang zetten.”

Maar er zijn ook onderdelen die in het vergelijkende onderzoek onderbelicht blijven, meent Ivens. “Er is weinig aandacht voor de wijze waarop de informatiebeveiliging binnen een HIS is geregeld. Wij denken dan aan zaken als ISO-certificering en DigID bij patiëntenportalen. Ook de stabiliteit van ‘hosting’ blijft onderbelicht. Wat gebeurt er als een datasysteem uitvalt? Zijn onze klanten dan in staat hun werkzaamheden te continueren? Wij werken zelf met een dubbel datacentrum. Valt er één uit, dan neemt de ander het over. Zo waarborg je de continuïteit van werkzaamheden. Wij menen dat dergelijke zaken bij een vervolgonderzoek een belangrijke plek verdienen. Zelf willen we bij een vervolgstudie nog beter scoren. In elk geval willen we dan weer de beste zijn. Dat straalt ook positief af op onze klanten. Zij weten dat ze gebruik maken van het best beoordeelde HIS.”

Het volledige artikel is te lezen in SynthesHIS, jaargang 2017, nummer 1.