Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Disclaimer

De informatie die u op onze website en in onze elektronische nieuwsberichten vindt, heeft PharmaPartners BV met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. PharmaPartners BV aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Ook voor eventuele gevolgen van het niet goed functioneren van de website kan PharmaPartners BV geen aansprakelijkheid aanvaarden.

PharmaPartners BV houdt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en elektronische nieuwsbrieven.

De website en nieuwsberichten van PharmaPartners BV bevatten soms verwijzingen naar andere websites, die niet door PharmaPartners BV worden onderhouden. Hoewel PharmaPartners BV uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de (kwaliteit van) producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van PharmaPartners BV.

PharmaPartners BV garandeert niet dat de informatie, software,  verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

U kunt er van op aan dat PharmaPartners BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. PharmaPartners BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via e-mail of internet verzonden worden.

Snel naar