Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Co-creators

Samenwerking is een vereiste om te blijven voorzien in de IT-behoefte van de snel veranderende zorgmarkt. Met onze klanten, ketenpartners en co-creators geven we invulling aan de gewenste ontwikkelingen in de zorg-IT.

Intramed

Met Intramed realiseren we een samenhangend informatiesysteem voor de geïntegreerde eerste lijn ter ondersteuning van patiëntenzorg, administratie, logistiek en verantwoording.

Intramed ondersteunt meer dan 15.000 professionele paramedici (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, oefentherapeuten en podotherapeuten) in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

intramed.png

VitalHealth Software

KIS-leverancier VitalHealth Software is een belangrijke partner in ketenzorg. We geloven in multidisciplinaire samenwerking rond de patiënt op basis van een elektronisch individueel behandelplan. Een innovatie die de komende jaren gestalte krijgt.

Door gebruik van open standaarden kunnen verschillende zorgverleners en de patiënt hierin samenwerken. Het dossier in het eigen systeem van de zorgverleners blijft compleet en zelfmanagement door de patiënt komt binnen bereik.

VitalHealthnieuwlogo

Arts en Zorg

Met Arts en Zorg, aanbieder en dienstverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg, bieden we zorggroepen en geïntegreerde eerstelijnsinstellingen een totaaloplossing voor business intelligence.

Arts en Zorg verwerkt cijfers uit het huisartsinformatiesysteem Medicom tot complete managementrapportages. waarmee u de zorg, dienstverlening en bedrijfsvoering kunt verbeteren.

artsenzorg.png

PAZIO

Het gezondheidsportaal PAZIO gebruikt innovatieve internettools om de zorg voor de patiënt beter, goedkoper en toegankelijker te maken.

Via MijnGezondheid.net realiseren we integratie tussen het portaal, eHealth-applicaties en het huisartsinformatiesysteem (HIS).
Hierdoor kan de huisarts vanuit het eigen informatiesysteem eenvoudig diensten als inzage in het eigen dossier, eConsult, eAfspraak en eHerhaalrecept aanbieden aan patiënten.

pazio.jpg