Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

HI•Systems - veilige medicatievoorziening in ziekenhuis en instelling

HI-Systems, voluit Health Information Systems, automatiseert de (zorg)processen rond de medicatievoorziening in ziekenhuizen en instellingen. 

Met een informatiesysteem voor ziekenhuisapotheken (Zamicom), een voorschrijfsysteem voor medisch specialisten (Klinicom) en toedienregistratie voor de verpleging ondersteunt HI-Systems iedere fase van de farmaceutische zorgcirkel ('closed loop'). Van het medicatieoverzicht bij opname tot aan het ontslagrecept. De medicatieveiligheid in ziekenhuis of instelling is zo optimaal geregeld. 

hi_systems_productvisie.png

Ruim 40% van de ziekenhuis- en instellingsapotheken in Nederland maakt gebruik van Zamicom. Het elektronisch voorschrijfsysteem Klinicom heeft een marktaandeel van 15%.

HI-Systems is onderdeel van PharmaPartners.