Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

IT-samenwerking - voor goede en efficiënte patiëntenzorg

Samenwerkende zorgverleners die de patiënt centraal stellen en IT optimaal benutten, kunnen de gezondheidszorg beter en goedkoper organiseren. Om de zorg goed af te stemmen op de individuele patiënt, delen zij patiëntgebonden informatie. Intramuraal, extramuraal en transmuraal. Dat zijn de uitgangspunten van het eHealth Information Concept van PharmaPartners.

itsamenwerking.jpg

Het eHealth Information Concept biedt samenwerkende zorgverleners toegang tot betrouwbare, actuele en complete informatie. Het ondersteunt de communicatie en samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Regionalisering, ketenzorg en een virtueel elektronisch patiëntendossier zijn hiermee binnen bereik.

eHealth-samenwerkingsverband

Binnen het eHealth Information Concept werken zorgverleners samen in eHealth-samenwerkingsverbanden. Zij maken via een gezamenlijke eHealthServer gebruik van de informatiesystemen:

Er zijn ruim 250 eHealth-samenwerkingsverbanden. Circa 1.050 apotheken, 2.200 FTE huisartsen en 40 gezondheidscentra werken met de informatiesystemen van PharmaPartners. Samen verlenen zij zorg aan ongeveer 8,5 miljoen Nederlanders.