Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Gegevens uitwisselen in de zorg

Het LSP

Zorgaanbieders kunnen gebruikmaken van de zorginfrastructuur van het LSP (Landelijk Schakelpunt) om elektronisch medische gegevens van patiënten uit te wisselen met andere zorgaanbieders. Dat mag alleen als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven én als het nodig is voor de behandeling. Via het LSP staan de medische gegevens via een beveiligd netwerk direct tot uw beschikking, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Om medische gegevens via het LSP beschikbaar te kunnen stellen voor raadpleging door andere zorgaanbieders is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Deze zogenoemde ‘opt-in regeling’ komt voort uit wetgeving ter bescherming van de privacy van de patiënt. 

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur van het LSP.

Meer informatie: www.vzvz.nl

OZIS ketenzorg-standaard

Voor het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders van een ketenzorggroep die betrokken zijn bij een specifiek zorgpad, is de OZIS ketenzorg-standaard ontwikkeld. Deze standaard is in de loop van 2010 door de meeste ICT-leveranciers uitgeleverd. Het gebruik van ketenzorgberichten op basis van deze standaard wordt plaatselijk georganiseerd in overleg met de betrokken partijen. De standaard is beschikbaar voor de zorg bij diabetes, COPD/astma, CVRM en ouderenzorg. Stichting OZIS en licentiehouder en beheerder van de standaard.

Meer informatie: www.ozis.nl