Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

GC Lewenborg laat goede zorg niet aan toeval over

Medicom en VitalHealth KIS garanderen continuïteit van de keten

wachtkamer.jpg  

“De zorg voor diabetes is nu beter, systematisch, meer gepland”

Frederike Tilstra en Marten van Veenen
manager Frederike Tilstra en huisarts Marten van Veenen

Gezondheidscentrum Lewenborg in Groningen kiest voor programmatische, multidisciplinaire zorg rondom de patiënt. Het huisartsinformatiesysteem Medicom en het VitalHealth KIS ondersteunen de volledige keten van vroegtijdige onderkenning, preventie, zelfmanagement en zorg. Frederike Tilstra, manager Stichting GCL: “We delen relevante informatie over de disciplines heen en de huisarts houdt de regie.”  

“Met het VitalHealth KIS en de koppeling naar Medicom hebben we meer grip op de uitvoering van onze zorgplannen”, vertelt huisarts Martenvan Veenen. “Het ondersteunt de POH-ers bij het registreren van de zorg en data voor de GEZ-indicatoren. Doordat onze gegevens met die van de diëtiste, de podotherapeut en de fysiotherapeut samenkomen in het keteninformatiesysteem, kunnen we een kwaliteitsslag maken in onze multidisciplinaire samenwerking.”

Medicom als basis

De keuze viel op het VitalHealth KIS vanwege de goede integratie met Medicom”, verklaart Frederike. “Ons huisartsinformatiesysteem is de basis.”

Om te achterhalen welke mogelijkheden het VitalHealth KIS in combinatie met Medicom bood, gingen de Groningers op bezoek bij kaderarts Bettine Hart van het Julius Gezondheidscentrum Leidsche Rijn. Frederike: “Bettine schetste de voordelen en de valkuilen. Daar profiteren we nu van.”

Betere, systematische zorg

“We werken inmiddels vier maanden met het KIS en het werpt al vruchten af”, vervolgt Marten enthousiast. “De zorg voor diabetes is nu beter, systematisch, meer gepland. Dankzij de IT-ondersteuning verleent iedere POH-er dezelfde zorg.”

Graadmeters

De patiënten profiteren van de meer gestructureerde zorg, dat weet Marten zeker. “Maar kwaliteit en samenwerking zijn lastig te meten.” Frederike hoopt wel resultaten terug te zien in het periodieke patiënttevredenheidsonderzoek dat het gezondheidscentrum recent is gestart.

Commitment vereist

Alle disciplines in het gezondheidscentrum dachten en besloten mee over de aanschaf van het KIS. “Dat is essentieel”, vindt Frederike. “Een succesvolle implementatie vereist commitment van alle betrokkenen. Ze hoefden geen financiële bijdrage te leveren, maar het kost wel tijd en energie om een nieuwe werkwijze eigen te maken. Dat kun je niet van bovenaf opleggen.”

Aanpak

De praktijkondersteuners, podotherapeuten en diëtisten registreren de zorg voor diabetespatiënten sinds april 2012 in het KIS. De fysiotherapeut wisselt elektronische berichten uit met het KIS en de huisartsen werken in Medicom. Marten: “Alle informatie uit het KIS komt daarin terug. Eens per twee weken bespreken huisartsen en POH-ers de bijzonderheden en dat werkt uitstekend.”

De apotheek in Gezondheidscentrum Lewenborg denkt en doet mee met de invulling van de zorgprogramma’s, maar werkt niet met het KIS. “De directe IT-samenwerking in het Medicom-Pharmacom cluster van PharmaPartners biedt meer mogelijkheden dan een KIS-koppeling”, legt Frederike uit.

Verloop samenwerking

Voor de implementatie van de HIS-KIS koppeling wilde Gezondheidscentrum Lewenborg één contactpersoon voor beide leveranciers. Frederike: “Dat was geen probleem en heeft voor ons prima gewerkt. Als er iets was, namen wij contact op met onze contactpersoon en VitalHealth en PharmaPartners regelden de zaken achter de schermen.”

Vervolg

De volgende stap is inzet van het KIS bij de bestaande begeleiding van COPD-patiënten, daarna volgt cardiovasculair risicomanagement. Tegelijkertijd start de uitrol van de zelfmanagementmodule voor diabetespatiënten. “We moeten nog bedenken hoe, maar het lijkt me geweldig als patiënten straks gegevens kunnen inzien, curves en de voortgang op bewegings- en dieetprogramma’s kunnen bijhouden en deze met hun zorgverleners kunnen delen.”

 

Meer weten?
Piet Hein Knoop
Innovatiemanager
e piethein.knoop@pharmapartners.nl
t (088) 688 88 88
Afspraak maken
Meer informatie aanvragen

Wilt u informatie toegestuurd krijgen? Laat uw gegevens bij ons achter en wij sturen u vrijblijvend informatie per e-mail of post. Informatie aanvragen