Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Medicatiebewaking met nierfunctiewaarden

Voor meer medicatieveiligheid én efficiëntie

apotheek.jpg  

“We plegen veel minder telefoontjes naar de huisartsen om labwaarden op te vragen”

Cindy Reinders
Cindy Reinders
Apotheker

“Het verbeteren van de medicatieveiligheid voor onze patiënten.” Dat is het eerste dat bij openbaar apotheker Cindy Reinders van Apotheek Grendel uit Gouda opkomt als je haar vraagt naar de voordelen van medicatiebewaking met nierfunctiewaarden in Pharmacom.

Cindy werkt met Medicatiebewaking met nierfunctiewaarden in Pharmacom. Dit betekent dat zij en de apothekersassistentes de labwaarde van de nierfunctie digitaal kunnen opvragen en vastleggen in Pharmacom. Apotheek Grendel  heeft twaalfduizend patiënten. “ Tweehonderddertig patiënten hebben de contra-indicatie (CI) nierfunctiestoornis,” vertelt Cindy. “Bij een patiënt met deze CI kan de werking van geneesmiddelen anders zijn. Doordat de nierfunctie verminderd is, kampen ze eerder met bijwerkingen of overdosering. Sommige medicijnen zijn bovendien toxisch voor de nieren.” In alle gevallen moet de apotheker de juiste keuze voor een passend en veilig geneesmiddel maken.

Meer efficiëntie

Apotheek Grendel is gevestigd in Gezondheidscentrum Korte Akkeren in Gouda. In het centrum zit ook Huisartsenpraktijk De Korte Akkeren, waarvan de huisartsen met Medicom werken. De labwaarde van de nierfunctie komt uit het Diagnostisch Dossier van de gekoppelde Medicom-huisartsen. Voorwaarde voor de bewaking op diagnostische waarden is dat de gekoppelde Medicom-huisartsen de eGFR-waarde  in het Diagnostisch Dossier hebben vastgelegd. “Doordat we deze waarde kunnen opvragen, bereiken we meer efficiëntie in de apotheek. We plegen veel minder telefoontjes naar de huisartsen om labwaarden op te vragen,” aldus Cindy. 

Huisartsen positief

Net als Cindy, is huisarts Michiel van Zadelhof positief over de Medicatiebewaking met nierfunctiewaarde: “Ook voor ons scheelt het tijd als de labwaarden direct voor de apotheker inzichtelijk zijn.” De bijbehorende Beslisondersteunende Schermteksten – Medicatie Begeleidings Journaal (BOS-MBJ) in Pharmacom met concrete adviezen voor de afhandeling vergroten de efficiëntie nog verder. Cindy: “De BOS-teksten vermelden welke afhandeling de assistentes kunnen kiezen, zoals aanpassing van de dosering. De assistentes leggen de labwaarden en afhandelingen vast in het MBJ. Zij hoeven mij er niet meer bij iedere CI bij te roepen.”

Betere afhandeling

Voor Cindy was medicatiebewaking op nierfunctiestoornissen altijd al onderdeel van de dagelijkse farmaceutische zorg in de openbare apotheek. Health Base heeft het kennisbestand Medicatiebewaking aangevuld met bewaking op de diagnostische waarden van de nierfunctie en levert dit uit in Pharmacom. “Extra aanschafkosten heb ik niet hoeven maken,” vertelt Cindy. “Wel betekent werken met BOS-MBJ een tijdsinvestering in de apotheek. De afhandeling kost tijd. Maar door de mogelijkheid om na de juiste afhandeling het bewakingssignaal voor een vastgestelde periode te onderdrukken, verbeter je die afhandeling. Als je alleen relevante signalen krijgt, bijvoorbeeld als de labwaarde ouder is dan een half jaar, werk je doelmatiger en efficiënter. Minder signalen vergroot weer de alertheid op een bewakingssignaal, en daarmee de medicatieveiligheid.”

Veiliger voor patiënten

Het voordeel voor patiënten is dat zij veilige farmaceutische zorg krijgen, meent Cindy. “Met Medicatiebewaking op nierfunctiewaarde voorkom je dat patiënten geneesmiddelen krijgen die niet of verkeerd werken. Daarmee verklein je het risico op complicaties en verdere achteruitgang van de nierfunctie. Patiënten met nierproblemen merken daar zelf weinig van. Ook vinden zij het vaak lastig te begrijpen hoe een verminderde nierfunctie de werking van hun geneesmiddel beïnvloedt. Door met specifieke labwaarden te werken, kunnen wij op individueel patiëntniveau bepalen welk geneesmiddel en welke dosering aangewezen is. Patiënten ervaren het als positief als ze merken dat de apotheker hier aandacht aan besteedt. Bijvoorbeeld bij een geneesmiddel dat ze al jaren gebruiken. Als wij in Pharmacom zien dat de labwaarden zijn veranderd, dan leggen wij ze uit dat ze een andere dosering nodig hebben.”

Samenwerking

Bij Medicatiebewaking op diagnostische waarden is samenwerking tussen apotheker en huisarts een vereiste. Cindy vond het handig dat ze daarvoor zelf niets op organisatieniveau hoefde te regelen. “De vertegenwoordigers van de gebruikers in de Pharmacom- en de Medicom-Raad hebben toestemming gegeven om de gegevens rond de nierfunctie interdisciplinair uit te wisselen. En ik merk ook dat andere zorgverleners, zoals medisch specialisten, het waarderen dat ik aandacht besteedt aan de nierfunctiewaarde van een patiënt.” Michiel vult aan: “Door het invoeren van deze mogelijkheid in de Medicatiebewaking hebben de huisartsen meer aandacht voor nierfunctiestoornissen bij het uitschrijven van medicatie.”

Meer weten?
PharmaPartners
Farmacie
e farmacie@..
t 088 688 88 88
Afspraak maken
Meer informatie aanvragen

Wilt u informatie toegestuurd krijgen? Laat uw gegevens bij ons achter en wij sturen u vrijblijvend informatie per e-mail of post. Informatie aanvragen