Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

eHealth

Error parsing XSLT file: \xslt\Common/ContentMediaAdvanced.xslt

De rol van de patiënt in zijn eigen zorgproces wordt steeds groter en belangrijker. De overheid stimuleert dat, bijvoorbeeld met de recent aangenomen Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Die stelt dat de patiënt zijn medisch dossier op elektronische wijze mag bekijken. 

Het leveren van goede zorg is alleen mogelijk wanneer u beschikt over een compleet en betrouwbaar dossier. Binnen de nieuwe wet- en regelgeving is de patiënt de enige die alle gegevens kan ontsluiten. Die moet namelijk expliciet toestemming geven voor het delen van zijn gegevens én kan het dossier completteren met eigen informatie.

Daarom stelt PharmaPartners niet langer de zorglijnen, maar de patiënt/zorgconsument centraal in zijn strategie. PharmaPartners geeft daar invulling aan door alle patiëntendossiers uit Medicom en Pharmacom via de zorgverleners realtime online beschikbaar te stellen op een optimaal beveiligd platform. Het hele nieuwsbericht over het beschikbaar stellen van dossiers, leest u hier

MijnGezondheid.net

Intensievere samenwerking tussen patiënten en zorgverleners is nodig om invulling te geven aan eHealth. Dit vraagt om moderne, online communicatiemogelijkheden, zoals het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.