Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Sigmacom - IT voor de geïntegreerde eerste lijn

illustratie_sigmacom.png  

Adequate IT is een voorwaarde voor het inrichten van chronische zorgprogramma's. Op basis van roadmaps werken we met onze ketenpartners en enkele grote zorggroepen aan IT-oplossingen voor de geïntegreerde eerste lijn. De merknaam Sigmacom staat voor 'de som der delen'. Het bestaat uit:

  • de zorgsystemen Medicom (huisartsengroepen), Hapicom (huisartsenposten), Pharmacom (apotheken)
  • ondersteuning op zorggroepniveau: het genereren van managementinformatie, declareren op zorggroepniveau, ondersteuning van diabetes en COPD ketenzorg en een koppeling tussen het huisartsinformatiesysteem (HIS) en het keteninformatiesysteem (KIS).  
  • het patiëntenportaal MijnGezondheid.net

Co-creators

In samenwerking met partnerbedrijven zoals Intramed (IT voor paramedici) en VitalHealth (IT voor ketenzorg) bieden we complete oplossingen voor geïntegreerde eerstelijnszorginstellingen.

Intramed is marktleider in zorgtoepassingen voor paramedici. Met VitalHealth realiseren we IT-ondersteuning voor multidisciplinaire samenwerking rond de patiënt in de vorm van een individueel behandelplan. Op basis van open standaarden ontstaat een samenhangend IT-zorgsysteem. Dit stelt geïntegreerde eerstelijnsinstellingen in staat een kwaliteitsimpuls te geven aan de zorg.

Bekijk ook de toegevoegde waarde producten & diensten voor Sigmacom.

Meer weten?
Piet Hein Knoop
Innovatiemanager
e piet.hein.knoop@..
t 088 688 88 88
Afspraak maken
Meer informatie aanvragen

Wilt u informatie toegestuurd krijgen? Laat uw gegevens bij ons achter en wij sturen u vrijblijvend informatie per e-mail of post. Informatie aanvragen