Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Pharmacom - IT voor proces, zorg en samenwerking

apotheek.gif  

Het apotheekinformatiesysteem Pharmacom helpt apothekers om de distributie van geneesmiddelen en farmaceutische patiëntenzorg slim te organiseren en de resultaten daarvan inzichtelijk te maken.

Efficiënte logistieke processen

Uitstekende koppelmogelijkheden met verschillende uitgifterobots en dispenseermachines, ondersteuning van central filling en een praktische verpleeghuis- en bezorgmodule maken een efficiënte organisatie van logistieke processen mogelijk. In de samenwerking met Medicom-artsen biedt de herhaalservice een uitgelezen kans om chronische medicatie te synchroniseren en efficiënt te organiseren.

Uitgebreide medicatiebewaking en -begeleiding

Kenmerkend voor Pharmacom is de uitgebreide, actuele en vergaand geïntegreerde ondersteuning van medicatiebewaking en -begeleiding. De apothekers en huisartsen van Stichting Health Base  houden deze in samenspraak met gebruikers up-to-date. 

 • De medicatiestatus geeft u een overzichtelijk beeld van de actuele medicatie van de patiënt. Pharmacom genereert tijdens de receptverwerking direct bewakingssignalen en een begeleidend advies voor de afhandeling ervan.
 • Met de Beslissings Ondersteunende Schermen (BOS) en het Medicatie Begeleidings Journaal (MBJ) kunt u interactiesignalen en contra-indicatiesignalen gestructureerd (laten) afhandelen en managen.
 • De Eerste en Tweede Uitgiftebegeleiding module ondersteunt uw apotheekteam biij het geven en registreren van voorlichting over voorgeschreven geneesmiddelen. De rapportage maakt inzichtelijk welke uitgitebegeleiding is verleend.
 • Het Pharmacom Zorgconcept is een uniek hulpmiddel bij het verlenen van constante, gestructureerde en inzichtelijke farmaceutische zorg. Uw apotheekteam legt contacten met de patiënt vast in het Elektronisch Pharmaceutisch Dossier. Protocollen ondersteunen de begeleiding van patiënten met een (chronisch) ziektebeeld en leiden tot een gestandaardiseerd verslag.
 • Via de Zorgrapportage en de Q-module kunt u statistieken, extracties en selecties maken om de zorg verder te verbeteren of verantwoording af te leggen.

Bekijk ook de toegevoegde waarde producten & diensten voor Pharmacom.

Voordelen
 1. 1Slimme logistieke oplossingen

  Waarmee u de processen in de apotheek efficiënt kunt inrichten.

 2. 2Onderscheidende zorginhoudelijke ondersteuning

  Met ons Zorgconcept levert uw apotheekteam gestructureerde en inzichtelijke farmaceutische zorg.

 3. 3Vanzelfsprekende samenwerking

  U deelt medicatiegegevens met de Medicom-huisartsen en beschikt over functionaliteit om de samenwerking naar een hoger plan te tillen.

Meer weten?
Otto Hulsman
Otto Hulsman
Accountmanager
e otto.hulsman@pharm...


Afspraak maken
Meer informatie aanvragen

Wilt u informatie toegestuurd krijgen? Laat uw gegevens bij ons achter en wij sturen u vrijblijvend informatie per e-mail of post. Informatie aanvragen