Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Ziekenhuizen, care & GGZ

Klinicom - Intro


Het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) Klinicom faciliteert het proces rondom het klinisch en poliklinisch voorschrijven van medicatieopdrachten via het medicatiedossier of medicatieprofiel van de patiënt. Daarnaast beschikt het EVS over een toedienregistratie (TDR) voor de verwerking van toedieningen bij opname. Bij deze processen vindt altijd gelijktijdige controle plaats op eventuele contra-indicaties en interacties uit de medicatiehistorie en kernmerken van de patiënt. Daarnaast bereidt u vanuit Klinicom voorafgaand aan het ontslag de ontslagmedicatie voor en stuurt u poliklinische recepten door naar de openbare apotheek of politheek.

Bezoek de website van HI-Systems