De-perfecte-balans-tussen-zorg-en-ondernemen
Case
Case overzicht

Altijd een volledig dossier én slimme functionaliteit voor de post

In Zoetermeer maakt het nauwelijks verschil of de huisarts een patiënt binnen of buiten NAW-uren ziet. Op de huisartsenpost beschikt hij over hetzelfde medische dossier als de eigen huisarts. “Doordat het hap-systeem onderdeel is van ons HIS-netwerk, worden alle gegevens real time opgehaald en teruggerapporteerd. Ik ben dus altijd volledig op de hoogte”, zegt huisarts Joop Durville. Bij Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer geloven ze in een 24/7 regionaal HIS.

Een 24/7 uniform, regionaal HIS biedt de zorggroep veel mogelijk heden voor medische beleidsvorming en communicatie
André Louwen, Directeur SGZ

Op de vraag wat de voordelen zijn van een met het HIS geïntegreerde ICT-oplossing op de post, reageert Durville: “Zijn er nadelen dan? Wat mij helpt is dat ik in plaats van een beetje informatie via een Professionele Samenvatting, alle informatie bij de hand heb. Samenwerkingsbrieven, labuitslagen; ik weet zelfs wat er die ochtend is gebeurd. En als mijn eigen patiënten een bezoek aan de post hebben gebracht, hoef ik dat niet terug te zoeken of in te lezen in mijn systeem. Het dossier is bijgewerkt en ik krijg ’s morgens een overzicht van wie er wat heeft gedaan. Als de betreffende patiënt ’s morgens langskomt, zie ik in het journaal meteen wat er is gebeurd.”

Vertrouwd

De Zoetermeerse huisartsen en apothekers vormen één groot Medicom-Pharmacom cluster. Dat maakt de onderlinge samenwerking tussen huisartsen en tussen huisartsen en apothekers een stuk makkelijker. Voor de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) lag het dan ook voor de hand om op de post te kiezen voor Hapicom, de hap-oplossing van dezelfde leverancier die eveneens onderdeel is van dat samenwerkingsverband, vertelt applicatiebeheerder Simone Trommelen. “Naast het grote voordeel van inzage in het volledige medische dossier op de post, is de user interface hetzelfde als die van Medicom. De huisartsen en assistenten  uit de dagpraktijk die de post komen versterken, hoeven dus niet ingewerkt te worden in het systeem. Ze zijn ermee vertrouwd.”

Meer info van meer patiënten

Een ander voordeel is volgens Trommelen dat de zorggroep door de integratie van de zorgverlenerssystemen nog geen aansluiting op het LSP nodig heeft. SGZ-directeur André Louwen onderschrijft dat: “Waar voor het LSP een opt-in geldt, is onder de huidige privacyrichtlijnen voor het delen van gegevens binnen de Medicom-Hapicom samenwerking de opt-out van toepassing. Dat betekent dat huisartsen niet alleen over het volledige dossier beschikken op de post, maar ook over de dossiers van veel meer mensen dan wanneer we afhankelijk waren van het LSP.”

24/7 regionaal HIS

Volgens Louwen geeft SGZ met Medicom en Hapicom op een heel gedegen manier invulling aan de gedachte van een uniform, regionaal HIS, 24 uur per dag en zeven dagen per week. “Dat biedt ons als zorggroep veel mogelijkheden voor medische beleidsvorming en communicatie. In het veld groeit de overtuiging dat een regionaal HIS de samenwerking verder helpt en ik kan dat alleen maar beamen. Ik nodig collega- zorggroepen die meer willen weten over onze ervaringen dan ook van harte uit om contact met mij op te nemen.”

Samen ontwikkelen

Om nog beter invulling te kunnen geven aan de doelstellingen van het regionaal HIS, werken de Hapicomgebruikers samen met leverancier PharmaPartners aan doorontwikkeling van het systeem. Louwen: “Hapicom heeft een klein aantal gebruikers, waardoor er weinig middelen waren voor ontwikkeling en onderhoud. Zowel PharmaPartners Huisartsenzorg als wij als gebruikers zien de meerwaarde van de 24/7-component bij het regionaal HIS. Daarom zijn we een cocreatie-traject gestart. We hebben ons gecommitteerd aan een aantal ontwikkelingen en verbeteringen waardoor Hapicom zich op alle fronten kan meten met andere oplossingen voor de post.” Die ontwikkelingen worden in nauwe samenwerking tussen gebruikers en leverancier gerealiseerd, zodat ze naadloos aansluiten op de behoefte van gebruikers en de processen op de post. Uiteraard wordt hierbij voldaan aan de geldende wetgeving. Ook is er oog voor regio’s waar met meer HIS’en wordt gewerkt. Voor hen is de informatie-uitwisseling met het Landelijk Schakelpunt (LSP) geoptimaliseerd.

Triage en BI

De belangrijkste nieuwe functionaliteiten zijn een gebruiksvriendelijke, geavanceerde tool voor managementinformatie en betrouwbare triage-ondersteuning. “Voor triage is vorig jaar de Nederlandse Triage Standaard geïntegreerd in Hapicom”, vertelt Trommelen. “Die wordt verder geperfectioneerd, zodat het nog beter en betrouwbaarder werkt voor de triageassistenten en huisartsen.” De tool voor managementinformatie maakt de hap-manager echt blij, zegt ze.

En ook Louwen is een groot voorstander van een geïntegreerde oplossing voor business intelligence. “In de ideale ICT-wereld is alle informatie beschikbaar voor de patiënt en met diens instemming deelbaar voor al zijn hulpverleners. Maar die ideale wereld lijkt mij nog ver weg. Patiënten en hulpverleners kunnen het wel eens zijn over dat ideaal, maar hebben geen doorzettingsmacht. De enige die dat van de markt kan afdwingen, is de overheid. Maar dat past natuurlijk slecht bij de ideologische opvattingen achter marktwerking en een terugtredende overheid. Daarom is één leverancier voor alle ICT vooralsnog voor mij de beste keuze, mits die leverancier een betrouwbare, kostenbewuste en maatschappelijke partner wil zijn. Wat mij betreft moet die ene leverancier alle functionaliteit bieden en informatie ontsluiten die nodig is om als zorggroep in de regio goede, doelmatige zorg te kunnen leveren. Om die reden geven wij er tot nu toe bijvoorbeeld de voorkeur aan om geen apart keteninformatiesysteem aan te schaffen.”

Zelf rapportages maken

De business intelligence tool voor de huisartsenpost is ontwikkeld in samenwerking met de Werkgroep Hapicom. Hierin zijn alle gebruikers vertegenwoordigd. Belangrijk is dat de hapmanager er heel makkelijk zelf rapportages en dashboards mee kan maken. Daarvoor is de leverancier niet nodig en hoeft geen ICT-er of business controller aan te schuiven. De data wordt gevisualiseerd, zodat deze makkelijk toegankelijk is en direct verwerkt kan worden. Bovendien is de opzet heel dynamisch: je kunt eenvoudig doorklikken in de resultaten om de achterliggende informatie te bekijken en nog meer te weten te komen. Zo geeft een overzicht van consulten per uur, compleet met urgenties, wachttijden en zelfverwijzers, inzicht in de werkdruk en planning op de post. Door te filteren op urgenties wordt bijvoorbeeld duidelijk wat de invloed van een U2 op de wachttijd is. En in het overzicht van medewerker productiviteit is af te lezen of iemand meer U4- en U5-urgenties registreert dan gemiddeld. Op basis van die informatie kan worden bijgestuurd of beleid worden gemaakt. Deze zomer komen de belangrijkste dashboards en rapportages al beschikbaar. De overige functionaliteiten worden gefaseerd uitgeleverd in 2016.

Download ""