PharmaPartners innoveert kijkt vooruit heeft visie op ICT en eerstelijnszorg
Case
Case overzicht

Apothekers pakken hun rol in de Alphense keten

Hoewel medicatie een belangrijk onderdeel is van de behandeling bij diabetes, hart- en vaatziekten en COPD, is de meerwaarde van de apotheker in de keten lastig zichtbaar te maken. De Alphense apothekers brengen hier met collega’s uit de regio verandering in. Ze zetten zich in voor transparantie, heldere indicatoren en een goede ICT-infrastructuur.
Ketenzorg is in Alphen aan den Rijn op drie niveaus georganiseerd, vertelt apotheker Reggy Smith van apotheek Ridderveld. Regionaal, lokaal en in de wijk. “Ketenzorg is wijkgebonden zorg. In de wijk moet de invulling plaatsvinden. Maar het is prettig als er op een breder niveau afspraken worden gemaakt tussen disciplines.”

Regionale samenwerking

De zelfstandige stichting Knooppunt Ketenzorg ondersteunt multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Noord. De regionaal samenwerkende apothekers (Innovatieve Zzorgapotheken) zijn via hun geïntegreerde eerstelijnssamenwerkingsverband aangesloten bij het Knooppunt Ketenzorg. “Als apothekers willen we transparant maken wat onze toegevoegde waarde is in de keten. De gangbare indicatoren van verzekeraars brengen dat niet in beeld. In samenwerking met het Pharmo Instituut zoeken we naar indicatoren die dat wel doen. Door onze data te koppelen aan data van huisartsen, krijgen we een beter beeld van het effect van onze interventies. Dat betekent ook dat we farmaceutische zorg steeds gerichter en effectiever kunnen inzetten in het belang van de individuele patiënt. Die indicatoren brengen we in bij het regionale Knooppunt.”

Lokale afstemming

Lokaal stemmen huisartsen, apothekers, thuiszorg, gemeente en paramedici de geïntegreerde eerstelijnszorg af binnen het samenwerkingsverband Alphen op één lijn. In de werkgroep Farmacotherapie op één lijn maken huisartsen en apothekers werkafspraken. “Zo proberen we farmacie een duidelijkere plek te geven in de Alphense ketenzorg.”

Indicatoren in de praktijk

Beherend apotheker Anke van der Salm zit in de werkgroep Farmacotherapie op één lijn en werkt met collega’s, huisartsen en het Pharmo Instituut aan het aanscherpen van de indicatoren voor doelmatige farmaceutische zorg. “We willen door een slimme combinatie van data een lijst samenstellen van mensen waarbij op inhoudelijke gronden verbetering van de farmacotherapie mogelijk is.” De apothekers en het Pharmo Instituut schaven de searches steeds verder bij, totdat er een juiste en werkbare lijst uitrolt.

Voor hart- en vaatziekten is op die manier al een aantal indicatoren ontwikkeld, met diabetes is een goede start gemaakt en COPD is recent opgepakt. Van der Salm: “We wilden bijvoorbeeld weten wie ondanks het gebruik van een cholesterolverlager een te hoge LDL-score heeft. Door de LDL-waarde uit het huisartsdossier te koppelen aan de gebruikers van cholesterolverlagers, krijgen we nu een mooi resultaat.”

“PharmaPartners ziet met ons het nut en de noodzaak van meer geïntegreerde ICT-samenwerking in de ketenzorg ”
Reggy Smith, apotheker
Download ""