pharmapartners integrale eerstelijnszorg ict voor het hele gezin
Case
Case overzicht

Brede zorg organiseren vanuit een krachtige eerste lijn

“Regionalisering houdt in dat de zorg binnen de regio zo geregeld is dat de patiënt over de volle breedte ondersteund kan worden. Van nulde-, eerste- en tweedelijnszorg tot verpleeghuiszorg en GGZ”, zegt Ron Dingjan. Als een van de grondleggers van Zorggroep Oosterhout en omstreken (Zorroo) was hij betrokken bij de gemeenschappelijke keuze voor huisartsinformatiesysteem Medicom. Dat is de spil in de ICT-ondersteuning van huisartsenpraktijken bij hun huidige en nieuwe taken.

Als huisartsen reserveren we 1 tot 3 procent voor ICT, dat is heel weinig. Als wij niet het voortouw nemen in de regio, kan het ziekenhuis dat wel eens gaan doen.
Ron Dingjan, huisarts en voorzitter Zorroo

“Het uitwisselen van informatie en communicatie rondom en met de patiënt is essentieel voor het kunnen bieden van die brede ondersteuning aan patiënten”, legt Dingjan uit. “Het huisartsinformatiesysteem (HIS) staat daarin centraal en moet compleet blijven. Maar ook de andere betrokkenen bij de patiënt hebben informatie nodig en leggen zaken vast die van belang zijn voor het totaalbeeld. Je hebt structuren nodig om de huisarts, andere betrokkenen en de patiënt met elkaar te verbinden.”

Goed geïnformeerd

In Oosterhout gebruiken ze het Vital Health KIS voor het delen van patiëntinformatie in chronische zorgpaden tussen de betrokken zorgverleners. “Dat heeft een volledige integratie met Medicom, zodat we als huisartsen alle informatie via ons HIS kunnen ontsluiten. Zo houd je als huisarts het overzicht en beschik je niet alleen over informatie van de POH, maar ook over de gegevens van bijvoorbeeld de podotherapeut, pedicure en diëtiste. Voordeel is verder dat het uitgebreide modules heeft voor ouderenzorg en GGZ en dat de patiënt is aangehaakt via een eigen portaal.” Ook niet-chronische patiënten in de regio Oosterhout kunnen hun actuele gegevens inzien, herhaalmedicatie aanvragen en e-consults doen. Dat gebeurt via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net van PharmaPartners. Aanvragen komen binnen in Medicom en worden daar afgehandeld als onderdeel van de dagelijkse routine.

Ontzorgen

Dankzij het volledige overzicht dat Dingjan als huisarts heeft, kan hij de spil zijn in de zorg voor zijn patiënten. Hij merkt wel dat sommige jonge artsen een andere rol ambiëren. “Met name artsen die in meer praktijken werkzaam zijn. Zij willen wel een rol in de behandeling van de patiënt, maar hoeven niet voor ieder ziektebeeld het aanspreekpunt te zijn. De dorpsdokter die altijd bereikbaar is, bestaat straks niet meer en steeds minder jonge artsen kiezen voor een eigen praktijk. Om het werken in onze regio voor startende artsen aantrekkelijk te houden, moeten we die nieuwe manier van werken maximaal ondersteunen. Bijvoorbeeld door veel meer financiële en administratieve zaken via de groep te laten lopen. De huisarts is er dan alleen voor het bieden van zorg.”

Eén HIS

Om die ontzorgende rol te kunnen vervullen, is inzage in de data op praktijkniveau nodig. Alle gegevens van voorschrijven tot declareren moeten op afstand door de zorggroep gegenereerd en verwerkt kunnen worden. “Dan moet je wel als harde eis stellen dat iedereen hetzelfde HIS gebruikt. In onze regio is dat al zo en ook de huisartsenkoepels propageren het steeds meer. Het grote voordeel van Medicom is het clustersysteem, waardoor iedereen op één database zit. Dat maakt het veel makkelijker om dit soort zaken als groep te regelen. Bovendien kunnen we er alle managementinformatie uit halen die we nodig hebben, kan Medicom blind communiceren met ons KIS en is er recent samenwerking gezocht met VANAD Enovation om via hun XDS-platform de verbinding te leggen tussen huisartsenpraktijken en ziekenhuizen.”

Innovatieve Praktijk

De samenwerking met het ziekenhuis en de tweedelijns GGZ is uitstekend, vertelt Dingjan. “Psychologen en uro- gynaecologen houden een eerstelijnsspreekuur in de kamer naast de kaderhuisarts. Dat willen we ook opzetten met chirurgie. Die eerstelijnssetting is belangrijk, omdat de consultatie dan niet ten laste komt van het eigen risico van onze patiënten.” Het eerstelijnsconsult van de uro-gynaecologen wordt ondersteund door Medicom Innovatieve Praktijk. Daarmee kunnen de huisartsenpraktijken rechtstreeks afspraken inboeken voor de uro-gynaecoloog en heeft deze op zijn beurt inzage in het patiëntendossier. Dit kan hij aanvullen en weer opslaan.

Vanuit de eerste lijn

Zorroo wil de zorg dicht bij huis organiseren vanuit een sterke eerste lijn. Investeren in ICT hoort daarbij, vindt Dingjan. “Als huisartsen reserveren we 1 tot 3 procent voor ICT, dat is heel weinig. Als wij niet het voortouw nemen in de regio, kan het ziekenhuis dat wel eens gaan doen. Dat is in staat om huisartsen een gratis informatiesysteem aan te bieden en van daaruit de zorg in de wijk te organiseren. Het gevaar bestaat dat wij dan niet meer de coachende professionals zijn die naast de patiënt staan, maar de assistenten van de specialist die de selectie doen aan de ziekenhuispoort.”

24-uurs zorg

Ook de regionale huisartsenpost is onderdeel van Zorroo. “We vinden dat huisartsen daar, net als overdag, moeten kunnen beschikken over het volledige dossier. Daarom maken we gebruik van Hapicom, dat ook is aangesloten op het Medicom-cluster. Voor een verstuikte enkel heb je geen dossier nodig, maar in de praktijk blijkt dat we voor een goede behandeling van de meeste mensen die we zien op de HAP meer moeten weten. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een patiënt inzage weigert als ik daarom vraag. Ik krijg daarentegen wel klachten als het dossier niet inzichtelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen opt-in is verleend. De opt-in is in mijn optiek een politieke keuze: netjes, maar wel erg Hollands en een belemmering voor de continuïteit van zorg.”

Wakker blijven

Regionalisering vereist een flexibele, proactieve en innovatieve houding van zorggroepen en ICT-leveranciers, benadrukt Dingjan. “PharmaPartners is hierin een goede partner. Als zorggroep zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen. We denken mee en proberen innovaties uit. Er wordt ook samenwerking gezocht met andere partijen, zoals Ksyos en VANAD Enovation. Dat schept mogelijkheden. Als PharmaPartners wakker blijft en het HIS positioneert als leidend systeem voor de regionalisering, zie ik de toekomst zonnig in. Dat helpt ons om de zorg dicht bij huis te organiseren vanuit een krachtige eerste lijn.”

Whitepaper

In alle visies op het organiseren van duurzame, doelmatige, persoonsgerichte gezondheidszorg dicht bij huis, speelt de huisartsenpraktijk een cruciale rol. Een krachtige eerste lijn biedt de uitdagingen binnen de eerstelijnszorg het hoofd. Iedere regio maakt zijn eigen keuzes. Als ICT-partner adviseert en ondersteunt PharmaPartners Huisartsenzorg zorggroepen, eerstelijnsorganisaties en -praktijken daarbij. Ter inspiratie vertellen eerstelijnsbestuurders in onze Whitepaper zorg in de regio – Stevige ICT voor een krachtige eerste lijn hoe de (ICT-)samenwerking in hun regio vorm krijgt.

Regionalisering vereist een flexibele, proactieve en innovatieve houding van zorggroepen en ICT-leveranciers. PharmaPartners is hierin een goede partner.
Ron Dingjan, huisarts en voorzitter Zorroo

Zorroo en Ron Dingjan

Zorggroep Regio Oosterhout e.o. (Zorroo) is een breed functionerende organisatie in de eerstelijnshuisartsenzorg die staat voor goed afgestemde zorg voor mensen met chronische ziekten, psychische en sociale klachten. Daarbij is specifiek aandacht voor jeugd en ouderen. Zorroo sluit namens de circa zeventig aangesloten huisartsen contracten af met paramedici, ziekenhuizen en specialisten om die zorg dicht bij huis en – via de huisartsenpost – 24 uur per dag te kunnen aanbieden. Ook de afspraken met zorgverzekeraars worden centraal gemaakt, verantwoord en gedeclareerd. Ron Dingjan is voorzitter van Zorroo en een van de deelnemende huisartsen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons via huisartsenzorg@pharmapartners.nl of via onze contactgegevens.

Download ""