pharmapartners-integrale-eerstelijnszorg-ict-voor-het-hele-gezin
Case
Case overzicht

Gedragsverandering is de crux bij patiëntparticipatie

“Gedragsverandering is de grootste uitdaging voor het succesvol betrekken van de patiënt bij zijn eigen zorg”, stelt Ed Berends, huisarts en bestuurder bij Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE). Dat geldt in gelijke mate voor patiënten en medewerkers. “De kwaliteit en efficiency van de zorg gaat omhoog wanneer patiënten zelf gemeten waarden toevoegen aan het dossier. Een aantal zal dat uit zichzelf doen, maar echt lopen gaat het pas als de POH-er dat stimuleert. Bijvoorbeeld door leen-bloeddukmeters mee te geven en afspraken te maken over het delen van gegevens. Zo’n gedragsverandering realiseren we alleen als we met elkaar geloven in een toekomst waarin patiëntparticpatie en e-health een belangrijke rol spelen.“

Klaar voor kopwerk

De SGE neemt hierin graag het voortouw en liep al vaker voorop. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van de diabetes DBC en POH somatiek. “Door de wet van de remmende voorsprong waren we die positie even kwijt. We hebben onze organisatie flink opgeschud en zijn weer klaar voor kopwerk.” De focus ligt op patiëntparticipatie en communicatie. “Een grote ergernis voor patiënten is de wachtrij wanneer zij bellen met de huisartsenpraktijk. In zes centra loopt een proef waarbij mensen die in de wachtrij komen, kunnen aangeven in welk tijdvak ze teruggebeld willen worden. Daar beginnen patiënten het voordeel van te zien.”

Workshop e-health

In een interne workshop georganiseerd door ICT-partner PharmaPartners, scherpte SGE haar visie op patiëntparticipatie en e-health aan. “Hoe geef je e-health een plek in je bedrijfsstrategie, wat biedt je precies aan en hoe introduceer je het? We hebben uiteindelijke gekozen voor het patiëntenportaal MijnGezondheid.net van PharmaPartners omdat je het daarmee kunt inrichten zoals je het zelf wilt.”

Voor patiënten van Gezondheidscentrum De Parade is het portaal bijna beschikbaar. De andere centra volgen de komende maanden. In november lanceert SGE een nieuwe website, die ook het portaal ontsluit. “Zoals NICE van de Engelse NHS een betrouwbare vraagbaak wil zijn voor hun professionals, zo willen wij dat zijn voor onze patiënten. Een soort Thuisarts.nl, maar dan toegesneden op onze regionale situatie.”

“MijnGezondheid.net praat uitstekend met ons zorgsysteem Medicom.”
Ed Berends, huisarts en bestuurder bij Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

Open samenwerking

MijnGezondheid.net geeft patiënten inzage in hun medicatie-overzicht en de actuele episodes van hun medicatiedossier. Hier kunnen ze alleen voor henzelf zichtbare notities aan toevoegen, waardoor de betrokkenheid bij het eigen zorgproces toeneemt. Verder biedt MijnGezondheid.net  de mogelijkheid voor het online maken van afspraken, online consult, aanvragen van herhaalmedicatie en het inzien van labwaarden. “We hebben hiervoor gekozen omdat het uitstekend praat met ons huisartsinformatiesysteem Medicom. Voor zelfmanagement werken we met Mijn GezondheidsPlatform (MGP), dat goed samenwerkt met ons keteninformatiesysteem Care2u. Uiteindelijk willen we naar één ingang voor onze patiënten. PharmaPartners stelt zich hierin open op en heeft toegezegd om met MGP aan de slag te gaan. Die intentie om samen verder te komen tekent onze relatie met PharmaPartners.“

Over Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

De roots van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven liggen in de Philips Medische Dienst, die verspreid door de stad centra stichtte waar een apotheek, medische en paramedische disciplines gezamenlijk zorg aanboden. Destijds een revolutionair concept. Alle zorgprofessionals in de inmiddels 10 centra zijn in loondienst. Vanuit een samenwerking die de zorgstraten ver overstijgt, leveren ze zorg aan 70.000 Eindhovenaren. 

 

 

Download ""