pharmapartners-integrale-eerstelijnszorg-ict-voor-het-hele-gezin
Case
Case overzicht

Hapicom stimuleert spoedgericht werken

De Spoedpost Almere werkt sinds april 2011 met Hapicom. Medisch Manager Jan Dirk Beugelaar en senior doktersassistent Brenda Caro zijn blij met deze kwalitatieve stap voorwaarts. Belangrijkste winstpunt is de ondersteuning van het werken met urgentiecodes.

Hapicom verplicht de triagist een urgentiecode te kiezen, dat stimuleert het spoedgericht werken.
Brenda Caro, senior doktersassistent Spoedpost Almere

Tot vorig jaar werkte de Spoedpost met Medicom, maar tijden en eisen veranderen. Jan Dirk Beugelaar: “De branche heeft kwaliteitsnormen ontwikkeld. Eén betreft de doorlooptijd per urgentiecode. De behoefte aan een systeem dat urgentiecodes ondersteunt, nam hierdoor toe. De keuze voor Hapicom lag voor de hand, omdat we een goede relatie hebben met PharmaPartners.  Bovendien heeft het systeem veel overeenkomsten heeft met Medicom. Dat maakte de overstap makkelijker.”

Wildwaterbaan

Het proces kwam in een stroomversnelling door de ontwikkeling van het landelijk schakelpunt. Bij de LSP-subsidie werden voorwaarden gesteld aan het informatiesysteem. Hapicom voldeed daaraan. “Er was meer sprake van een wildwaterbaan dan van een stroomversnelling”, vertelt senior doktersassistente Brenda Caro. “Vanwege de subsidie zaten we namelijk vast aan een harde deadline voor de implementatie van Hapicom. Gelukkig konden we daarbij rekenen op ondersteuning van PharmaPartners.”

Objectief verhaal

PharmaPartners maakte in overleg met de medewerkers van de huisartsenpost een implementatieplan, waarin de belangrijkste stappen werden beschreven. Van het instrueren van de medewerkers tot de inrichting en vulling van het systeem. Dankzij de gedegen voorbereiding is het implementatietraject soepel verlopen.

Pluspunten

“Het grootste pluspunt van Hapicom voor ons is dat het werken met urgentiecodes goed wordt ondersteund”, vindt Brenda. “Het systeem verplicht de triagist een urgentiecode te kiezen, dat stimuleert het spoedgericht werken.” Jan Dirk vindt het een voordeel dat doktersassistenten, artsen in opleiding en verpleegkundigen geen patiënten uit het systeem kunnen halen. “Dat kan alleen de arts doen. Daardoor is de kwaliteit van de zorg beter geborgd.”

Download ""