Samen bouwen aan goede ICT
Case
Case overzicht

Vooruit in de zorg door slim gebruik Pharmacom

“Zonde om apothekersassistenten doosjes in de kast te laten zetten, om ze er vervolgens weer uit te halen”, vindt apotheker Eva Siedenburg uit Den Haag. Door slim gebruik van ICT vergroot ze de efficiency en ontstaat tijd voor zorg. Die levert ze in nauwe samenwerking met de Medicom-huisartsen.

Met haar vier apotheken maakt Eva Siedenburg deel uit van een groot Haags Pharmacom/Medicom-cluster. “We hebben veel voordeel van de ICT-verbinding tussen huisarts en apotheek. Belangrijk voor de huisartsen is het volledige medicatieoverzicht dat ze via de apotheek hebben. Ook geeft het vertrouwen dat apotheken en huisartsen gebruikmaken van dezelfde informatie.”

Herhaalservice

Dat vertrouwen is een goede basis voor samenwerking. Bijvoorbeeld voor het starten van een Herhaalservice. “We hebben daarbij inzage in de indicatie en relevante diagnostische waarden van de huisarts. Daardoor kunnen we adequater handelen en de arts beter steunen.”

Beoordeling farmacotherapie

In de Herhaalservice komen patiënten die meer geneesmiddelen chronisch gebruiken. Door synchronisatie van de aflevering, kan de apotheek de volledige farmacotherapie in één keer evalueren en optimaliseren. “We draaien een medicatieprofiel uit en sturen zo nodig een advies voor aanpassing van de farmacotherapie naar de huisarts”, vertelt Eva.

De apotheken optimaliseren de farmacotherapie ook door medicatie reviews en deelname aan multidisciplinaire projecten rond polyfarmacie. Die tijd voor zorg creëert Eva door de logistiek in de apotheek zo efficiënt mogelijk te organiseren. De Herhaalservice vermindert de aanloop in de apotheek en maakt het werk beter planbaar. Een tweede logistieke verbetering is central filling.

Central filling

“De marges van de apotheek staan onder druk. Personeel is moeilijk te krijgen en vormt een grote kostenpost voor de apotheek. Door central filling kan ik mijn schaarse en kostbare assistenten inzetten voor taken waarbij hun vakkennis echt nodig is. Apotheken moeten meer opschuiven richting de zorg en de logistiek rond het doosje efficiënt regelen.”

 

Dankzij central filling kunnen apothekers- assistenten zich concentreren op taken die vakkennis vereisen
Eva Siedenburg

Adequate zorg

Goede samenwerking ondersteund door ICT is volgens Eva het antwoord op de toenemende zorgvraag en stijgende zorgkosten. “Door risicogroepen te identificeren en proactief te werken, kunnen we voorkomen dat mensen ziek worden. ICT helpt daarbij. Met een dossier rond de patiënt dat zorgverleners delen en waar patiënten invloed op uitoefenen, zouden we de zorg adequater kunnen organiseren.”

Download ""