Commissie Applicatiebeheer Hapicom (CAH)

De Commissie Applicatiebeheer Hapicom (CAH) valt onder de Adviesraad Huisartsenzorg en houdt zich bezig met concrete ontwikkelingen in Hapicom, het informatiesysteem voor de huisartsenpost, en alle aanverwante producten en diensten.

Taken

De CAH heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van het huisartsenpostsysteem Hapicom. De leden geven richting aan de doorontwikkeling van het systeem, adviseren over de prioritering van concrete ontwikkelingen en denken mee over de uitwerking daarvan. Ook toetsen zij de functionaliteit ‘in ontwikkeling’. Daarnaast is de CAH het klankbord van PharmaPartners Huisartsenzorg als het gaat om marketing- en salesacties voor Hapicom. De CAH heeft net als de CAM twee soorten vergaderingen. Bij de ene staat de productontwikkeling centraal, bij de andere de marketing en communicatie.

Samenstelling

De CAH bestaat uit vier Hapicom-gebruikers en enkele medewerkers van PharmaPartners Huisartsenzorg. De voorzitter is altijd een klant van Hapicom.

Aandachtsgebieden

Alle onderwerpen worden door de CAH-leden gezamenlijk besproken en beoordeeld. Ieder lid heeft hierin een eigen inbreng en expertise.

De leden

  • Ine van Son, Directeur Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken, voorzitter
  • Eeke Boerlijst, Medisch manager huisartsenpost Almere
  • Bernadine Keyzer, Locatiemanager huisartsenpost Zoetermeer
  • Simone Trommelen, Applicatiebeheerder Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer
  • Daan Kerklaan, Directeur Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken
  • Roel Hendrikx, Product owner Hapicom PharmaPartners Huisartsenzorg
  • Bernhard van Gemert, Manager Research & Development PharmaPartners Huisartsenzorg
  • Ingrid Willemsens, secretaris
  • Robbie Bastiaansen, Customer Support specialist Huisartsenzorg
  • Dorinda van Oosten, General Manager PharmaPartners Huisartsenzorg

Afhankelijk van de agenda, schuiven ook andere mensen van PharmaPartners aan.

Vergaderingen en verslagen

De CAH vergadert minstens zes keer per jaar. Vergaderverslagen worden gedeeld met alle gebruikers via de digitale gebruikersnieuwsbrief PlusPunten.

Contact

Heeft u een vraag voor de CAH? Mail naar hapicom@pharmapartners.nl.