PharmaPartners-innoveert-kijkt-vooruit-heeft-visie-op-ICT-en-eerstelijnszorg
Deel op:

De Pharmacom-Raad zoekt een nieuw lid

De Pharmacom-Raad is het adviesorgaan van de directie van PharmaPartners en zij is op zoek naar een nieuw lid. Het betreft een vacature voor een zelfstandig apotheker. De Raad bestaat uit zelfstandige gebruikers, leden van apotheekketens, een lid van de Adviesraad Huisartsenzorg en de voorzitter van de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom.

De Pharmacom-Raad adviseert de directie van PharmaPartners over het te voeren beleid. Als u hierover mee zou willen praten, dan is dit voor u een geschikte functie. Als Raadslid dient u te voldoen aan een profielschets die hiervoor is opgesteld.

Bekijk hier de profielschets

De leden van de Raad ontvangen een vacatievergoeding. In het reglement van de Pharmacom-Raad vindt u meer informatie over de werkzaamheden van de Pharmacom-Raad.

Bekijk hier het Reglement Pharmacom-Raad

De Raad vergadert circa zes keer per jaar. Heeft u interesse om Raadslid te worden? Dan ontvangen we bij uw sollicitatie graag een motivatie waarin u aangeeft waarom u de functie van Raadslid goed denkt te kunnen vervullen.

Meld u hier aan als kandidaat en stuur uw motivatie in

U kunt uw interesse kenbaar maken tot 1 juli 2018. Kandidaten zullen door een door de directie ingestelde sollicitatiecommissie worden gekozen. Dit zal plaatsvinden in de maand augustus/september.

Wij zien uw aanmelding en motivatie graag tegemoet.

Download ""