PharmaPartners-zorg-en-ICT-in-balans

Disclaimer

Wie gebruikmaakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. PharmaPartners BV behoudt zich het recht deze voorwaarden en bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

PharmaPartners BV is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. PharmaPartners BV streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen  informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. PharmaPartners BV aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. PharmaPartners BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de digitale correspondentie met deze website zal PharmaPartners BV met grote zorgvuldigheid behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Download ""