Samen-werken-aan-duurzame-zorg

Zorg in de regio

Terug
Samen werken aan duurzame zorg
Lokaal en regionaal werkt u als zorgverlener of bestuurder in de eerste lijn intensief samen om de regionale zorg duurzaam en persoonsgericht te organiseren. Over lijnen en domeinen heen en met de Quattro Aim-doelstellingen als uitgangspunt: het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezondheid van een populatie, het verlagen van de kosten en het realiseren van tevreden zorgprofessionals.

Als ICT-leverancier volgen wij u in die beweging. Ook wij zoeken anderen op om de samenwerking op het gebied van regionale zorg goed te ondersteunen en informatie-uitwisseling tussen de betrokken professionals en de patiënt mogelijk te maken. We werken samen met onze klanten, ICT-aanbieders en andere partijen die waarde toevoegen voor huisartsen, apothekers en eerstelijnsorganisaties. Zo dragen we bij aan duurzame zorg en vergroten we uw werkgemak en werkplezier.

Klantwensen als rode draad

De wensen van onze gebruikers staan voorop bij het doorontwikkelen van onze zorgsystemen en innovaties. Daarom betrekken we hen intensief bij beleidsvorming en ontwikkeling. Een groot aantal huisartsen, apothekers en bestuurders van eerstelijnsorganisaties denkt actief mee in onze adviesraden en applicatiebeheercommissies. Een nog groter aantal is betrokken bij het ontwikkelen en testen van nieuwe functionaliteit. Zo zorgen we ervoor dat wij maken wat u als zorgaanbieder in de eerste lijn nodig heeft. En dat de oplossingen uw werkwijze in de praktijk volgen, in plaats van andersom. Medicom, Hapicom en Pharmacom hebben een onafhankelijke gebruikersvereniging. Die zoekt afstemming met andere gebruikersverenigingen, koepels en stakeholders en volgt kritisch wat we doen. Dat houdt ons scherp.

Zorgverleners en patiënten verbinden

Met Medicom en Pharmacom verbinden we de huisartsenpraktijk en de apotheek; de spil in de zorg ‘dicht bij huis’. Om uw patiënten goed te kunnen begeleiden op hun pad door de zorg, wilt u informatie uitwisselen met alle zorgverleners rondom uw patiënten. Het is onze missie om u bij alle vormen van samenwerking goed te ondersteunen. Dat doen we met eigen zorgsystemen en e-healthtoepassingen én door slimme verbindingen te maken met andere platforms en systemen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met alle leveranciers van keteninformatiesystemen en regionale platforms, Ksyos Telemedisch Centrum, ZorgDomein, PAZIO, Arts en Zorg, VANAD Enovation, Intramed en verschillende leveranciers van track & trace systemen voor de apotheek. De voorwaarde daarbij is dat het bronsysteem van huisarts en apotheker compleet blijft.

Chronische zorg en samenwerking inrichten op úw manier

Als huisarts wilt u de toenemende en steeds complexere zorgvraag efficiënt en effectief invullen in samenwerking met alle disciplines binnen en buiten de praktijk. Medicom Multidisciplinair helpt u daarbij. Dit ICT-platform voor (chronische) eerstelijnszorg in en rond de huisartsenpraktijk biedt nu al slimme functies waarmee u de multidisciplinaire zorg kunt organiseren zoals u dat wilt. En terwijl u daarvan de voordelen plukt, breiden wij de mogelijkheden verder uit.

Whitepaper

In alle visies op het organiseren van duurzame, doelmatige, persoonsgerichte gezondheidszorg dicht bij huis, speelt de huisartsenpraktijk een cruciale rol. Een krachtige eerste lijn biedt de uitdagingen binnen de eerstelijnszorg het hoofd. Iedere regio maakt zijn eigen keuzes. Als ICT-partner adviseert en ondersteunt PharmaPartners Huisartsenzorg zorggroepen, eerstelijnsorganisaties en -praktijken daarbij. Ter inspiratie vertellen eerstelijnsbestuurders in onze Whitepaper zorg in de regio – Stevige ICT voor een krachtige eerste lijn hoe de (ICT-)samenwerking in hun regio vorm krijgt.

Samen in gesprek?

Meer weten over de mogelijkheden van zorg in uw regio? Neem contact met ons op en we gaan graag samen in gesprek.

 

  • Verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg

  • Verbeteren van de gezondheid van een populatie

  • Verlagen van de kosten

Actuele berichten voorzorg in de regio
PharmaPartners-verbindt-voor-verbetering-handen-schudden
Betere zorg dicht bij huis met Ksyos Telemedicine in Medicom

De zorgkosten drukken steeds zwaarder op de portemonnee van de BV Nederland en die van alle burgers. We willen liever niet meer betalen, maar wel toegang houden tot de beste zorg op het moment dat we die nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen met chronische ziekten en ouderen die zorg nodig hebben en steeds minder (jongere) mensen om die zorg te leveren. Om de kwaliteit van zorg te garanderen, de zorguitkomsten te verbeteren en de kosten te verminderen, moeten zorgprocessen slimmer worden ingericht. PharmaPartners Huisartsenzorg, specialist in eerstelijnszorg-ICT, en Ksyos slaan de handen ineen om de huisartsenzorg te versterken en het aantal onnodige verwijzingen naar duurdere ziekenhuiszorg te verminderen.

pharmapartners-integrale-eerstelijnszorg-ict-voor-het-hele-gezin
Data Delivery & Business Intelligence

De rol van big data in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker en draagt bij aan de optimalisatie van de gezondheidszorg. Big data maakt het mogelijk om dienstverleners die de zorg vereenvoudigen te voeden, zodat de zorgverlener zich optimaal kan richten op het verlenen van zorg. Dit kan de zorgverlenerspraktijk zelf zijn, de zorggroep of ook een gespecialiseerde organisatie. Denk hierbij aan informatieverstrekking aan een toedienapplicatie, declaraties, keteninformatiesystemen, expertsystemen en eHealth-oplossingen. Daarnaast ontvangen diverse onderzoeksbureaus data waarmee zij de gezondheidszorg in Nederland kunnen analyseren.

Met-elkaar-de-beste-zorg-realiseren
Direct toegang tot ziekenhuisdiagnostiek voor huisartsen met Vanad

PharmaPartners en VANAD Enovation geven huisartsen direct toegang tot ziekenhuisdiagnostiek; beelden en gegevens. Voor het leveren van goede zorg hebben zorgverleners actuele, complete en betrouwbare informatie nodig over de patiënt. PharmaPartners is hierin al veertig jaar de vertrouwde ICT-partner van samenwerkende huisartsen en apotheken. Omdat steeds meer mensen zowel door de specialist in het ziekenhuis als door hun eigen huisarts worden behandeld, is het van belang dat ook zij alle relevante patiënteninformatie delen. PharmaPartners Huisartsenzorg en VANAD Enovation maken dat mogelijk door het huisartsinformatiesysteem Medicom en het ziekenhuissysteem met elkaar te verbinden.

Samen-bouwen-aan-goede-ICT
Medicom Multidisciplinair

Als huisarts wilt u de toenemende en steeds complexere zorgvraag efficiënt en effectief invullen in samenwerking met alle disciplines binnen en buiten de praktijk. Medicom Multidisciplinair helpt u daarbij. Dit ICT-platform voor (chronische) eerstelijnszorg in en rond de huisartsenpraktijk biedt nu al slimme functies waarmee u de multidisciplinaire zorg kunt organiseren zoals u dat wilt. En terwijl u daarvan de voordelen plukt, breiden wij de mogelijkheden verder uit.

Download ""