Deel op:

Privacywetgeving - Communicatie richting patiënten

Als zorgverlener hebt u vanuit de AVG niet alleen de verantwoordelijkheid om uw patiënt te informeren over de te verwachten behandeling, maar tevens ook over de ICT (als medisch hulpmiddel) die u daarvoor gebruikt.

Tijdens dit Webinar ontvangen jullie meer informatie over communicatie richting uw patiënten, in relatie tot wetgeving.

Inschrijven kan via deze registratie link.

Privacy goed voor elkaar

Als zorgverlener legt u medische persoonsgegevens van uw patiënten vast in een dossier en wisselt u deze gegevens uit met andere zorgverleners. De rechten van patiënten en uw plichten als zorgverlener zijn o.a. wettelijk vastgelegd in Europese privacywetgeving. Om hieraan te voldoen is het van groot belang dat u duidelijke afspraken maakt met uw ICT leverancier en de zorgverleners waarmee u samenwerkt. Samen hebben we privacy goed voor elkaar!

Download ""