Deel op:

Recente ontwikkelingen coronavirus | NedHIS-congres UITGESTELD NAAR 24 MAART 2021

Vanwege het coronavirus (COVID-19), heeft de NedHIS congrescommissie besloten het NedHIS-congres van 2020 bij Van der Valk te Vianen te verplaatsen naar volgend jaar. De nieuwe datum wordt 24 maart 2021

Het is jammer en spijtig nu te moeten uitstellen, echter het onbepaalde ziektebeloop, de zorgbelasting die dit de huisartsenpraktijken geeft en de reeds geldende beleidsmaatregelen om de uitbraak te beperken, heeft de congrescommissie doen besluiten om deze beslissing te nemen.

Meer informatie over het NedHIS-congres en de recente ontwikkelingen vindt u hier.

VeGOM jaarvergadering

De VeGOM Jaarvergadering zou plaatsvinden tijdens het NedHIS-congres op 16 september, en kan in deze vorm dan ook geen doorgang vinden.  De VeGOM is voornemens om dit jaar nog wel een VeGOM Jaarvergadering te houden. Vanwege COVID-19 worden de mogelijkheden en een gepast moment hiervoor momenteel verkend. De VeGOM houdt u hiervan op de hoogte.

De Vereniging Gebruikersoverleg Medicom (VeGOM) is de onafhankelijke gebruikersvereniging van huisartsen, die met het huisartsinformatiesysteem Medicom werken. Alle Medicom-gebruikers zijn lid van de VeGOM, tenzij zij aangeven dat zij daar bezwaar tegen hebben. Nieuwe gebruikers worden door PharmaPartners geïnformeerd over het bestaan en de doelstellingen van de VeGOM, alsmede over hun automatische lidmaatschap. De VeGOM nodigt alle gebruikers jaarlijks uit voor een openbaar gebruikersoverleg.

Download ""