Privacy-goed-voor-elkaar
Deel op:

Privacywetgeving - Samenwerken in de zorg

Goede samenwerking in de zorg blijft noodzakelijk en zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve behandeling van de patiënt. Het recht op privacy verandert niets aan de noodzaak en de mogelijkheid om samen te werken. Het is echter wel belangrijk dat zorgverleners duidelijke afspraken maken met de partijen waarmee ze samenwerken, om samen privacy goed voor elkaar te hebben. Denk bijvoorbeeld aan het vormen een samenwerkingsovereenkomst of het oprichten van een juridische entiteit; stichting, coöperatie of vereniging. 

Tijdens dit gratis Webinar ontvingen deelnemers meer informatie over samenwerken in de zorg in relatie tot wetgeving. De opname van het Webinar vinden jullie hier. 

Wat is een Webinar?

Een Webinar bestaat uit de woorden ‘web’ en ‘seminar’. Bij een seminar is er altijd een fysiek publiek aanwezig in tegenstelling tot een Webinar. Een Webinar is een activiteit op internet waarbij een online publiek kan meedoen. Als deelnemer van een Webinar kunt u op uw gemak vanachter een eigen PC, Mac, tablet of smartphone het Webinar volgen, ongeacht waar u bent. Voor een Webinar is het niet nodig om een software te downloaden. U kunt op een link klikken en direct meedoen aan het Webinar, Na afloop van de live uitzending is het Webinar eenvoudig terug te kijken via een link die u in uw mailbox ontvangt.

Privacy goed voor elkaar

Als zorgverlener legt u medische persoonsgegevens van uw patiënten vast in een dossier en wisselt u deze gegevens uit met andere zorgverleners. De rechten van patiënten en uw plichten als zorgverlener zijn o.a. wettelijk vastgelegd in Europese privacywetgeving. Om hieraan te voldoen is het van groot belang dat u duidelijke afspraken maakt met uw ICT leverancier en de zorgverleners waarmee u samenwerkt. Samen hebben we privacy goed voor elkaar!

Download ""