Privacy-goed-voor-elkaar
Deel op:

Privacywetgeving - Samenwerken onder de AVG (cluster)

Een van de meest voorkomende samenwerkingen binnen de eerstelijnszorg is het clustermodel. Deze is van oudsher ingericht om regionaal kosten te besparen en om de stabiliteit van de aangesloten informatiesystemen te verbeteren. Het cluster moet dan ook gezien worden als een gedeelde server (private cloud) waar meerdere individuele informatiesystemen op draaien. Deelnemers kunnen op het cluster volledig zelfstandig werken of volledig geïntegreerd samenwerken. De wijze van samenwerking bepaalt dan ook de afspraken die er gemaakt moeten worden.

Door samen te werken in een cluster kunnen zorgverleners veilig en snel informatie delen met anderen. De AVG vereist echter dat de zorgverlener zich daarbij houdt aan een aantal basisprincipes. Deze basisprincipes hebben we verwerkt in een clusterreglement en AVG-gedragscode.

Tijdens dit gratis webinar ontvangen jullie meer informatie over samenwerken onder de AVG (cluster).

Schrijf u in via deze link.

Wat is een Webinar?

Een Webinar bestaat uit de woorden ‘web’ en ‘seminar’. Bij een seminar is er altijd een fysiek publiek aanwezig in tegenstelling tot een Webinar. Een Webinar is een activiteit op internet waarbij een online publiek kan meedoen. Als deelnemer van een Webinar kunt u op uw gemak vanachter een eigen PC, Mac, tablet of smartphone het Webinar volgen, ongeacht waar u bent. Voor een Webinar is het niet nodig om een software te downloaden. U kunt op een link klikken en direct meedoen aan het Webinar, Na afloop van de live uitzending is het Webinar eenvoudig terug te kijken via een link die u in uw mailbox ontvangt.

Privacy goed voor elkaar

Als zorgverlener legt u medische persoonsgegevens van uw patiënten vast in een dossier en wisselt u deze gegevens uit met andere zorgverleners. De rechten van patiënten en uw plichten als zorgverlener zijn o.a. wettelijk vastgelegd in Europese privacywetgeving. Om hieraan te voldoen is het van groot belang dat u duidelijke afspraken maakt met uw ICT leverancier en de zorgverleners waarmee u samenwerkt. Samen hebben we privacy goed voor elkaar!

Download ""