Privacy-goed-voor-elkaar
Deel op:

Privacywetgeving - Samenwerken onder de AVG (cluster)

Door samen te werken in een cluster kunnen zorgverleners veilig en snel informatie delen met anderen. De AVG vereist echter dat de zorgverlener zich daarbij houdt aan een aantal basisprincipes. Deze basisprincipes hebben we verwerkt in een clusterreglement en AVG-gedragscode.

Tijdens dit gratis Webinar ontvingen de deelnemers meer informatie over samenwerken onder de AVG (cluster). De opname van het Webinar vinden jullie hier (start vanaf 11:19).

Wat is een Webinar?

Een Webinar bestaat uit de woorden ‘web’ en ‘seminar’. Bij een seminar is er altijd een fysiek publiek aanwezig in tegenstelling tot een Webinar. Een Webinar is een activiteit op internet waarbij een online publiek kan meedoen. Als deelnemer van een Webinar kunt u op uw gemak vanachter een eigen PC, Mac, tablet of smartphone het Webinar volgen, ongeacht waar u bent. Voor een Webinar is het niet nodig om een software te downloaden. U kunt op een link klikken en direct meedoen aan het Webinar, Na afloop van de live uitzending is het Webinar eenvoudig terug te kijken via een link die u in uw mailbox ontvangt.

Privacy goed voor elkaar

Als zorgverlener legt u medische persoonsgegevens van uw patiënten vast in een dossier en wisselt u deze gegevens uit met andere zorgverleners. De rechten van patiënten en uw plichten als zorgverlener zijn o.a. wettelijk vastgelegd in Europese privacywetgeving. Om hieraan te voldoen is het van groot belang dat u duidelijke afspraken maakt met uw ICT leverancier en de zorgverleners waarmee u samenwerkt. Samen hebben we privacy goed voor elkaar!

Download ""