Visie Missie

FAQ PGO-route (DVZA-koppeling)

Vraag en antwoord over de PGO-route en de DVZA-koppeling

Voor PharmaPartners is het voldoen aan wet- en regelgeving onderdeel van de basishygiëne, die hoort bij zowel de software als de communicatie naar onze klanten. Het is een doorlopend proces waar we continu veel tijd en aandacht aan besteden. Met deze FAQ-pagina beantwoorden wij uw vragen rondom de Persoonlijke Gezondheidsomgeving, ook wel de PGO-route genoemd. Daarnaast kunt u hier ook antwoorden terugvinden over de Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). Heeft u aanvullende vragen? Laat dit ons dan vooral weten via het klantportaal.

Wilt u meer weten over de PGO-route? Meld u dan aan voor de Webinar “Introductie PGO-route – Medicom-gebruikers” op 2 en 11 maart en 18 mei:
Klik hier voor de Webinar van 2 maart 
Klik hier voor de Webinar van 11 maart
Klik hier voor de Webinar van 18 mei

Vind hier het antwoord op de veelgestelde vragen
Wat is MedMij en een PGO?

Patiënten kunnen hun gegevens ophalen en beheren in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) met het MedMij-label.

 

MedMij ontwikkelt een Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen (het systeem van) de zorgverlener enerzijds en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt anderzijds. Deze uitwisseling vindt bij de huisarts bijvoorbeeld plaats tussen het Huisartsinformatiesysteem (zoals Medicom) en een zelfgekozen eigen PGO van de patiënt. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de best passende zorg kunt komen.

 

PGO’s en systemen van zorgaanbieders krijgen alleen een MedMij-label als ze aan strenge beveiligingsmaatregelen voldoen bij het gegevens uitwisselen volgens MedMij-afspraken. Daarnaast stelt MedMij ook hoge eisen aan de toegangsbeveiliging van een PGO. Alleen de eigenaar van een PGO kan inloggen, tenzij de eigenaar dit zelf anders aangeeft. Kijk voor meer informatie ook op https://www.medmij.nl/.

Wat wordt er precies gedeeld?

In een PGO worden de huisartsgegevens gedeeld, welke gebaseerd zijn op de professionele samenvatting over 14 maanden. Daarnaast worden de specialistenbrieven, radiologieberichten en pathologieberichten via Documenten (PFDA) gedeeld. Later dit jaar worden de verwijsbrieven gedeeld indien aangevinkt.

Moet ik zelf het medisch dossier naar de PGO van de patiënt sturen?

Nee: een patiënt die een PGO met het MedMij-label gebruikt kan veilig een digitale kopie van zijn medisch dossier ophalen bij de zorgaanbieder, mits deze ook het MedMij-label heeft. Het ophalen van medische gegevens gebeurt altijd op initiatief van de patiënt. Daar hoeft u al zorgverlener niks voor te doen.

Heeft de huisarts inzicht in Medicom of de data is doorgestuurd naar een PGO en welk PGO de patiënt gebruikt?

Nee, omtrent het PGO van de patiënt is niet inzichtelijk voor de zorgverlener welke PGO de patiënt gebruikt en welke data er worden ontsloten. De patiënt haalt de informatie zelf actief op uit de PGO.

Kan de patiënt gegevens aanpassen in mijn EPD?

Nee, de patiënt kan niks in het EPD aanpassen of toevoegen. De patiënt haalt namelijk enkel een kopie van de gegevens op, waardoor de gegevens op het EPD intact blijven. Wel kan een patiënt sneller foutjes in het EPD opmerken en deze doorgeven aan een zorgverlener. Bijvoorbeeld als in het dossier staat aangegeven dat een patiënt al een tijdje een bepaalde pijnstiller gebruikt, terwijl deze daar al een tijdje mee is gestopt. Op die manier optimaliseren de zorgverlener en de patiënt samen het dossier.

Wat als mijn patiënten straks veel verschillende PGO's gebruiken?

Alle PGO’s met het MedMij-label communiceren op dezelfde wijze met zorginformatiesystemen die ook het label dragen. Het maakt dus niet uit of patiënten allemaal dezelfde PGO hebben, of dat ze veel verschillende PGO’s gebruiken.

Wie is verantwoordelijk voor de data zodra ze in de PGO van de patiënt staan?

Zodra de patiënt data in de PGO heeft ontvangen, is het onderdeel van zijn/haar persoonlijke dossier. De patiënt besluit zelf met wie deze informatie gedeeld wordt. U als zorgverlener bent niet verantwoordelijk voor de data het in de PGO zit.

Wat is het verschil tussen MijnGezondheid.net en een PGO?

In dit overzicht (versie november 2020) ziet u in één oogopslag wat het verschil is tussen een PGO en MijnGezondheid.net (MGn).

Zijn de episodes in een PGO zichtbaar waarbij 'delen' op NEE staat in MGn?

De episodes die nu via MijnGezondheid.net kunnen worden uitgevinkt voordat ze worden vrijgegeven naar de patiënt toe worden echter wel beschikbaar gesteld in een PGO. Het is dus niet mogelijk voor de zorgverlener om bepaalde E + P regels uit te sluiten voorafgaand aan vrijgave in een PGO. De E + P regels zijn met terugwerkende kracht in te zien vanaf juli 2020. De S + O regels worden niet gedeeld met de patiënt.

Financiële vragen: hoe en wat?

Zijn er onderhoudskosten verbonden aan het gebruik van de technische DVZA-koppeling?

Voor Medicom-gebruikers die MGn afnemen zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van de DVZA-koppeling. Medicom-gebruikers die geen gebruik maken van MGn dienen een bedrag van €85,- per kwartaal, per FTE te betalen voor het onderhoud en beheer van de DVZA-koppeling.

 

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de HINQ DVZA?

Ja, het lidmaatschap bij HINQ kost 60 euro per jaar voor praktijken die gebruik maken van MijnGezondheid.net

Indien een praktijk dus geen gebruik maakt van MijnGezondheid.net, betalen zij 60 euro per jaar aan HINQ + 85 euro per kwartaal per FTE aan PharmaPartners voor de DVZA-koppeling.

Daarnaast zijn er aanvullende kosten bij het gebruik van ZNO.

 

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Ivido PGO?

Nee, hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Verwerkersovereenkomst (VWO) en juridisch vraagstukken: hoe zit dit?

Indien een praktijk MijnGezondheid.net afneemt tekent de klant de verwerkersovereenkomst voor de DVZA met HINQ.

Indien een praktijk geen gebruik maakt van MijnGezondheid.net, dan tekent de klant een ververwerkersovereenkomst voor de DVZA-koppeling met HINQ en een verwerkingsovereenkomst met PharmaPartners voor het gebruik van het eHealth landschap waar de gegevens worden verwerkt ten behoeve van de DVZA-koppeling.

Vanaf welke leeftijd is online inzage via een PGO mogelijk?

Iedere patiënt vanaf 16 jaar en ouder mag zijn of haar dossier opvragen. Onder de 16 jaar is dit niet mogelijk.

Worden dossiergegevens automatisch geüpdatet als de gegevens via de DVZA-koppeling naar het PGO zijn ontsloten?

Nee, de patiënt dient hiervoor steeds opnieuw met het DigiD in te loggen om zijn of haar dossiergegevens vervolgens bij de betreffende zorgverlener actief op te halen.

Wat is de datum waarop het aanmeldproces van HINQ live gaat voor de zorgverlener?

Het aanmeldproces via HINQ voor de zorgverlener kan na contracteren worden opgestart. Het contracteren is gestart per januari. De DVZA is technisch beschikbaar en wordt live gezet in maart voor de eerste gecontracteerde zorgaanbieders.

Wanneer is het voor de patiënt van een Medicom-zorgverlener mogelijk om de dossiergegevens in een PGO te ontsluiten?

De patiënt heeft nu al de mogelijkheid om voor een PGO aan te melden die aan de MedMij eisen voldoet.

De randvoorwaarden om dossiergegevens te kunnen ontsluiten bij de betreffende zorgverlener zijn:

  • Technische realisatie van de DVZA-koppeling
  • Juridische verwerkingsovereenkomst bij HINQ
  • Het batch-aanmelden van de patiënten populatie via Medicom (dit betreft dezelfde workflow als in MijnGezondheid.net)
Waar kunnen patiënten terecht met vragen omtrent het PGO?

De patiënt kan de vragen omtrent de PGO stellen aan de betreffende aanbieder van het PGO.

Ben ik als zorgverlener in de gelegenheid om een eigen DVZA-leverancier te kiezen?

Nee u bent als zorgverlener niet in de gelegenheid om een eigen DVZA-leverancier te kiezen. De HIS-leverancier bepaalt door het sector-contract voor OPEN met Stichting LEGIO welke DVZA-koppeling er wordt aangeboden.

Laad meer
Download ""