ed-berends-sge
Nieuws overzicht
Deel op:

Duurzame zorg met inzet van ICT

“We kunnen de toenemende zorgvraag niet beantwoorden door op te schalen wat we nu doen. Een andere manier van werken is noodzakelijk.” Aan het woord is Ed Berends. Huisarts en bestuurder bij Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE). Hij voorziet een belangrijke rol voor ICT bij het duurzaam inrichten van de zorg. Daar invulling aan geven is de ambitie van ICT-partner PharmaPartners, waarmee recent een meerjarig contract werd afgesloten.

“We blijven elkaar prikkelen. PharmaPartners zorgt voor de technische mogelijkheden, wij moeten onze patiënten er goed in meenemen. Al doende leer je."
Ed Berends, SGE

“Om te kunnen investeren en innoveren heeft een ICT-leverancier zekerheid nodig”, licht Berends toe. “Dat snap ik, ik maak met de zorgverzekeraar ook liever afspraken voor een langere termijn. Daarom zijn we een meerjarig commitment aangegaan.” Het blijft daarmee mogelijk om een intensievere regionale samenwerking op het gebied van automatisering te realiseren, benadrukt Berends. “Binnen DSP – wat staat voor DOH, SGE en PoZoB – doen we een aantal dingen samen. Met DOH bekijken we of het mogelijk is om op te stomen naar één regiosysteem en PoZoB volgt dat met interesse. De afspraken die we nu hebben gemaakt, bieden ruimte voor de toekomst en zekerheid voor nu.”

E-health

In de samenwerking met PharmaPartners is al heel wat bereikt, vertelt Berends. “Bijvoorbeeld op het gebied van eHealth. We willen onze patiënten meer invloed geven op hun eigen situatie. Het portaal MijnGezondheid.net helpt daarbij door inzage in het dossier, de mogelijkheid voor eConsults, afspraken maken en het aanvragen van herhaalrecepten. Sinds vorig jaar hebben patiënten ook inzage in hun labuitslagen.” De doorontwikkeling van eHealth komt tot stand in samenspel tussen de zorggroep en PharmaPartners als strategische ICT-partner. “We blijven elkaar prikkelen. PharmaPartners zorgt voor de technische mogelijkheden, wij moeten onze patiënten er goed in meenemen. Al doende leer je.”

Positief

Het toenemend aantal koppelingen tussen Medicom en andere systemen, vindt Berends positief. “Al blijft voor de dagelijkse zorg die met de apotheek het belangrijkste. Het is goed dat PharmaPartners de verbinding maakt met andere partijen in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld door de beelddiagnostiek van het ziekenhuis te ontsluiten. Tegelijkertijd kan dat ertoe leiden dat wordt verwacht dat de huisarts even kijkt wat er aan de hand is als de specialist niet beschikbaar is. Op zichzelf geen probleem, we kunnen veel in de eerste lijn. Maar als de financiering achterblijft, lopen we vast. En dan is er ook nog een tekort aan gekwalificeerd personeel.”

ICT kan de efficiency vergroten met slimme beslisondersteuning, door het vereenvoudigen van administratieve processen en door het optimaliseren van de samenwerking rond en met de patiënt. PharmaPartners geeft daar invulling aan met MedicomSmart (richtlijnondersteuning en casefinding) en Medicom Multidisciplinair (op maat inrichten chronische zorg). “Dat juich ik toe. De kunst voor PharmaPartners is om een balans te vinden tussen snelheid, flexibiliteit en het neerzetten van stevige, generieke oplossingen die werken voor alle zorgaanbieders.”

Digitaal gezondheidscentrum

Want er kan nog veel meer, vinden ze bij SGE. “We hebben in het kader van ons strategisch meerjarenplan bijvoorbeeld het idee geopperd om een digitaal gezondheidscentrum in te richten voor patiënten die dat willen. Mocht een fysiek onderzoek nodig zijn, dan kunnen ze terecht bij een huisarts in een van de andere centra. We moeten het idee nog verder onderzoeken, maar zeker is dat een verandering nodig is. De eeuwenoude telefoon kan niet de belangrijkste ingang blijven voor de huisartsenpraktijk.” SGE en PharmaPartners trekken samen op in deze en andere nieuwe ontwikkelingen.

Dit artikel is verschenen in De Eerstelijns, september 2018. Het volledige artikel kunt u hier downloaden: De Eerstelijns, september 2018, Duurzame zorg met inzet van ICT, Ed Berends SGE

Whitepaper Zorg in de regio – Stevige ICT voor een krachtige eerste lijn

Iedere regio maakt hierin zijn eigen keuzes. Als ICT-partner adviseert en ondersteunt PharmaPartners Huisartsenzorg zorggroepen, eerstelijnsorganisaties en -praktijken daarbij. Ook wij zoeken anderen op om de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de betrokken professionals in de regio en met de patiënt mogelijk te maken. We werken samen met onze klanten, ICT-aanbieders en andere partijen die waarde toevoegen voor huisartsen en eerstelijnsorganisaties. We hebben een overlegstructuur waarin de zeggenschap van huisartsen en  andere gebruikers richtinggevend is voor de ontwikkeling van functionaliteit en innovatie. Daarbij zorgen we dat al onze toepassingen voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied
van privacy en informatiebeveiliging. Ter inspiratie vertellen eerstelijnsbestuurders in onze Whitepaper zorg in de regio – Stevige ICT voor een krachtige eerste lijn hoe de (ICT-)samenwerking in hun regio vorm krijgt.

Contact

  • Heeft u een vraag over uw applicatie? Ga dan naar het klantportaal.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Download ""