Visie Missie
Nieuws overzicht
Deel op:

“PharmaPartners focust sinds dag één op elektronische gegevensuitwisseling”

“Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders onderling is nodig voor goede kwaliteit van zorg”, schrijft minister Bruins (Medische Zorg en Sport) in zijn derde brief aan de Tweede Kamer over elektronische gegevensuitwisseling en digitale dossiervoering. “PharmaPartners is blij met zijn woorden”, aldus managing director Sander de Jong. “Wat de minister schrijft, is al veertig jaar exact onze visie.”

"Onze prioriteit gaat uit naar materiële onderwerpen, zoals elektronische overdracht van medicatiegegevens en gegevensuitwisseling."
Sander de Jong, directeur PharmaPartners

Het kabinet verplicht alle zorgverleners straks om patiëntengegevens digitaal én op dezelfde manier met elkaar te delen. De Jong: “Onze oplossingen voor de eerstelijnszorg sluiten naadloos op deze ontwikkeling aan. PharmaPartners faciliteert al jaren een ICT-systeem dat is gebaseerd op integrale samenwerking en gestandaardiseerde, veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. Vanaf dag één richten wij op de beschikbaarheid van complete medische gegevens op de plek van de behandeling, met als doel een optimale ondersteuning van patiëntveiligheid.”

De Jong: “Dat betekent vanzelfsprekend dat PharmaPartners ook goede elektronische uitwisseling faciliteert met tweedelijns zorgpartijen, zoals ziekenhuizen. En dagelijks worden er 1,2 miljoen berichten uitgewisseld via het Landelijk Schakelpunt.”.

Het nieuwe normaal

Helaas komen medische fouten door gebrekkige gegevensuitwisseling in Nederland nog steeds voor. ‘Gevaarlijk’, schrijft de minister terecht. Elektronische gegevensuitwisseling moet het ‘het nieuwe normaal’ worden. “Dat juichen wij toe”, aldus de Jong.

Samenwerking met het veld

Zorgverleners en leveranciers staan daarmee wel voor één van de grootste ICT-verbouwingen ooit. Minister Bruins schrijft daarom te streven naar ‘een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid’. Hij wenst ook nadrukkelijk ‘samenwerking met het veld’ om tot de juiste inhoudelijke beslissingen te komen.

“Dat is precies zoals wij ertegenaan kijken”, zegt De Jong. “Op basis van samenwerking willen wij onze gebruikers stapsgewijs meenemen in deze ontwikkeling en zo goed mogelijk faciliteren om aan de aanstaande wetgeving te voldoen. Dat zal niet van de een op de andere dag gaan, want verbetering van ICT kost veel tijd, energie en geld, terwijl het bordje van apothekers, huisartsen en leveranciers toch al behoorlijk vol is.”

Focus, fasering en heldere afspraken

Om verdere elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de patiënt mogelijk te maken pleit PharmaPartners dan ook voor een duidelijke focus, fasering en heldere afspraken over financiering. De Jong: “In overleg met gebruikersverenigingen, en  ICT-leveranciers vanuit vereniging NedXis, nemen wij het voortouw om tot een gezamenlijk gedragen, realistische roadmap te komen. Onze prioriteit gaat uit naar materiële onderwerpen, zoals elektronische overdracht van medicatiegegevens en gegevensuitwisseling.”

Infrastructurele oplossing

PharmaPartners is verder verheugd dat de privacywet WABvpz elektronische gegevensuitwisseling volgens de minister in elk geval niet langer in de weg zit. Een wetswijziging zal niet nodig zijn als ICT-leveranciers met infrastructurele oplossingen komen waarbij gegevensuitwisseling doelgericht en vanuit een medische behandelrelatie plaatsvindt. Want dan is toestemming op grond van de WABvpz niet nodig. De Jong: “Wij zijn ervan overtuigd dat ons ICT-systeem nu al aan deze eisen voldoet en nodigen de minister en andere stakeholders van harte uit om hierover met in gesprek te gaan.”

André Louwen, bestuurder van de Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer, sluit graag aan: “Het ICT-systeem van PharmaPartners heeft voor Zoetermeer door de combinatie van Medicom (HIS), Hapicom (HAPIS) en Pharmacom (AIS) het unieke voordeel dat 100% van de medische gegevens en medicatiebewaking 7×24 uur beschikbaar zijn voor nagenoeg 100% van de patiënten. Zoetermeerse huisartsen en apothekers zijn daar super tevreden over. De brief van de Minister is een goede stap vooruit in de zoektocht naar de juiste balans tussen kwaliteit van zorg, het voorkomen van medische fouten en medicatiefouten enerzijds en waarborgen voor de privacy van patiënten anderzijds. Praktisch werkbare digitale communicatie is een noodzakelijke voorwaarde daarvoor”.

“In overleg met gebruikersverenigingen, en  ICT-leveranciers vanuit vereniging NedXis, nemen wij het voortouw om tot een gezamenlijk gedragen, realistische roadmap te komen."
Sander de Jong, directeur PharmaPartners
Download ""