Huisartsenzorg-stethoscoop
Nieuws overzicht
Deel op:

Coronavirus update | Interessant; gebruik beslisondersteuning MedicomSmart groeit sterk

“Tijd om dossiers op te schonen en risicopatiënten op te sporen”

Door de coronacrisis zijn de wachtkamers van huisartsenpraktijken al weken nagenoeg leeg. Er is geen inloopspreekuur en patiëntencontact verloopt zoveel mogelijk telefonisch of via e-consults. Dat is uiteraard een onwenselijke situatie. Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen maken er intussen het beste van en werken op andere manieren aan goede patiëntenzorg. “Ik heb nu meer ruimte en tijd om alle dossiers te controleren en risicopatiënten op te sporen”, aldus Ria van Goor, POH van Huisartsenpraktijk Smilde. Dat doet ze met hulp van MedicomSmart in Medicom. Het gebruik van MedicomSmart is sinds maart 250% toegenomen!

 

Dossiers opschonen

Ria van Goor is dan ook niet de enige POH die de afgelopen weken permanent achter haar computer zat. Ook Merle de Lange, POH van Praktijk Benthuizen en Pauline Bosman, PVH van Huisartsenpraktijk Leidseweg 95 besloten als gevolg van de lege wachtkamer de vrijgekomen tijd nuttig te gebruiken en dan maar met frisse tegenzin bepaalde onderdelen van de administratie op orde te brengen met behulp van MedicomSmart.

“Dat ik door deze crisis een groot deel van mijn patiënten tijdelijk niet zie, is natuurlijk erg zorgelijk,” benadrukt De Lange. “Tegelijkertijd is het wel zinvol dat ik inmiddels ruim 1000 patiëntendossiers heb opgeschoond. Je denkt dat je je werk perfect doet en alle medische informatie in de dossiers volledig is. Dat lijkt toch niet waar te zijn. Het is best confronterend om te zien hoeveel afwijkende coderingen MedicomSmart uit ons informatiesysteem plukt. Ik vond dossiers van patiënten die niet onder controle staan terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Een enkeling heb ik direct gebeld.”

Pauline Bosman nam een zelfde hoeveelheid dossiers onder handen. Voor 150 astmapatiënten staan daardoor nu al de oproepen voor controles klaar om te verzenden in mei. “En dan volgt langzaam de rest. Ik vind het echt goed dat dit nu gebeurt, daar heeft de praktijk straks profijt van.”

Hoe werkt MedicomSmart?

De huisartsenpraktijken Smilde en Benthuizen maken al lange tijd gebruik van MedicomSmart. “Het is een praktische, toegankelijke en efficiënte module waarmee je patiënten met een verhoogd risico makkelijk in één keer uit het systeem plukt”, vindt Ria van Goor.

De module bestaat uit twee functies: Richtlijnondersteuning en Casefinding. Richtlijnondersteuning helpt zorgverleners om (chronische) patiënten met een verhoogd risico op ziekte of overlijden makkelijker te identificeren. Het dossier van de patiënten kan elk moment aan de hand van actuele zorgstandaarden worden getoetst en bij afwijkingen verschijnt een melding. Via Casefinding spoort MedicomSmart proactief (chronische) patiënten op met een verhoogd risico die niet volgens de richtlijnen worden behandeld. Vervolgens verschijnen voorgestelde acties die zorgverleners kunnen opvolgen of onderdrukken. MedicomSmart is voor alle Medicom-praktijken als beslisondersteuning bij patiënten met CVRM en schildklierafwijkingen al gratis beschikbaar. Het is mogelijk de module aan te vullen voor andere ziektebeelden en oproepondersteuning.

Medicijnen aanpassen

De drie bovengenoemde huisartsenpraktijken gebruiken Casefinding en Richtlijnondersteuning.  Merle de Lange nam dossiers met behulp van MedicomSmart stuk voor stuk door op onder meer juiste coderingen, hoofdbehandelaar, afwijkingen en acties.

“Ik kreeg veel meldingen voor regulier bloedonderzoek en bloeddrukmetingen. Deze kunnen drie maanden worden uitgesteld. Het geeft me een gerust gevoel dat ik er actief naar heb gekeken en vervolgens een beslissing nam. Ook dat is patiëntenzorg.” Ze vervolgt: “Een van onze huisartsen spoorde met de functie Casefinding alle patiënten op met een nierfunctiestoornis. Hun dossiers zijn aangepast aan de hand van nieuwe richtlijnen.”

Ook Ria van Goor controleerde dossiers van chronische patiëntengroepen met name aan de hand van Casefinding. “Met één klik zit ik in het dossier en zie in één keer wie, wanneer op controle moet, bloed moet prikken, of de juiste hoofdbehandelaar staat vermeld en of er misschien sprake is van medicamenteuze contra-indicaties. Als alle medische informatie klopt en het netjes op zijn plek staat, komt dat de patiëntveiligheid ten goede. Je levert betere, efficiëntere zorg volgens de zorgstandaard.”

Vaker doen

Hoewel Pauline Bosman aanvankelijk behoorlijk op zag tegen het controleren en opschonen van de dossiers, denkt ze nu: “Dit moeten we veel vaker doen. Dan heb je ook sneller in beeld of je iets over het hoofd hebt gezien. Nu is het een hele klus. Maar als je elke maand dossiers van één chronische patiëntengroep uitlicht en met hulp van MedisomSmart kijkt hoe het ervoor staat, is het zo gebeurd.”

Merle de Lange. “Als de reguliere zorg weer op gang komt, wil ik dit maandelijks doen. Je begrijpt: het opschonen en controleren van dossiers nu slechts een kwestie van bijhouden.”

 

Download ""