Innovaties lego
Nieuws overzicht
Deel op:

Groen licht voor nieuwe robotkoppeling

Samen met een groep van tot nu toe 30 gebruikers start PharmaPartners met de ontwikkeling van een nieuwe robotkoppeling en functionaliteiten. “Wij zijn erg blij met deze stap voorwaarts”, aldus Sander de Jong, Directeur PharmaPartners Farmacie. “De zogenaamde WWKS2-koppeling betekent een aanzienlijke verbetering van het werkproces in apotheken met een robot.”

Naast de nieuwe WWKS2-koppeling worden er nog andere functionaliteiten aangepast en toegevoegd om de communicatie tussen de robot in de apotheek en Pharmacom te verbeteren.  Denk bijvoorbeeld aan automatisch FMD afmelden en het voorkomen van voorraadverschillen en dubbelgeprinte etiketten. Naar verwachting zal het hele ontwikkelproces tussen de zes en negen maanden duren.

Betrokken bij ontwikkelproces

Afgelopen najaar waren er diverse online sessies en gesprekken met een groep robotgebruikers om de wensen en behoeften in kaart te brengen. Op basis daarvan kwamen PharmaPartners en apothekers tot een breed gedragen plan van aanpak.

De nieuwe robotkoppeling en functionaliteiten worden gefinancierd door PharmaPartners en alle apotheken die de nieuwe robotkoppeling gaan gebruiken.  Daarnaast heeft een aantal robotleveranciers aangegeven dat zij hun klanten financieel tegemoet willen komen voor het gebruik van de nieuwe koppeling. In ruil voor hun commitment  kunnen apothekers nauw betrokken blijven bij het hele ontwikkelproces. Onder meer via online meedenksessies.

Alsnog aanmelden kan!

Heeft u zich nog niet aangemeld? Dan kunt u dit natuurlijk alsnog doen. U wordt dan betrokken in het ontwikkelproces en kunt als een van de eersten gebruik maken van de nieuwe koppeling en functionaliteiten. Het is wel afhankelijk van de robotleverancier of een apotheek uit de voeten kan met de nieuwe koppeling. Uiteraard blijft de huidige koppeling ook bestaan, maar deze wordt  niet meer doorontwikkeld. Voor apothekers die niet willen of kunnen overstappen naar een nieuwe robotkoppeling verandert er dus niks aan de huidige werkwijze.

Wilt u mee investeren en meedenken over de nieuwe robotkoppeling? Heel graag! Aanmelden kan via farmacie@pharmapartners.nl.

Download ""