Nieuws overzicht
Deel op:

PharmaPartners en HINQ versnellen de uitwisseling van Huisartsgegevens

HINQ heeft in samenwerking met PharmaPartners, succesvol de kwalificatie afgerond voor Huisartsgegevens. Hiermee voldoet HINQ aan alle eisen en voorwaarden om veilig en gestructureerd Huisartsgegevens uit te wisselen binnen het Medmij stelsel naar gekwalificeerde PGO’s. Dit is belangrijk omdat daar het pijnpunt in het Medmij stelsel zit. De belangrijkste leveranciers van zorg informatie systemen gaan deze uitwisseling komend jaar aanbieden. Met deze kwalificatie heeft HINQ als doel om de gegevensuitwisseling voor huisartsen naar de burger te versnellen.

De kwalificatie is afgerond in samenwerking met het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) Medicom van PharmaPartners. Hiermee wordt de professionele samenvatting van de huisarts volledig vertaald naar zorginformatiebouwstenen en volgens de specificaties van Nictiz veilig uitgewisseld naar de PGO.

Piet Hein Knoop (Managing Director eHealth) van PharmaPartners noemt dit een grote stap: ‘’Op deze manier kan er een forse impuls worden gegeven aan de informatievoorziening richting de burger. Door het faciliteren van grootschalige gegevensuitwisseling voor betere zorg, waardoor wij de zelfredzaamheid van de patiënt en doelmatigheid van zorg helpen vergroten. Door de Patiëntenfederatie en Ministerie van VWS is eerder al erkend dat deze vorm van gegevensuitwisseling grote maatschappelijke meerwaarde zal bieden’’.

HINQ (DVZA) werkt samen met PharmaPartners toe naar een eerste live gang van veilige gegevensuitwisseling van huisartsgegevens naar gekwalificeerde PGO’s. Dit is een belangrijke stap in het kader van de eisen en voorwaarden voor OPEN. Online inzage in het eigen medische dossier is een belangrijke basis om meer grip te kunnen krijgen op de eigen gezondheid voor iedere Nederlander.

Over HINQ

HINQ is de digitale Zorgnetwerk coöperatie. HINQ wil als zorginstelling zonder winstoogmerk, schotloze netwerkzorg mogelijk maken en zorginnovaties versnellen. Ieder lid van HING krijgt toegang tot de Zorg Netwerkomgeving, om schotloos samen te kunnen werken en informatie veilig uit te kunnen wisselen in het zorgnetwerk en met de patiënt. HINQ is gekwalificeerd als Dienst Verlener Zorg Aanbieder (DVZA) binnen het Medmij stelsel, om binnen het Medmij stelsel informatie te ontsluiten. HINQ heeft het uitgebreide kwalificatie en acceptatieproces van Medmij als zorginstelling recent succesvol afgerond. Voor meer informatie: www.hinq.nl.

Download ""