ondertekening-manifest-samen-vooruit
Nieuws overzicht
Deel op:

ICT-leveranciers in de zorg gaan onderlinge gegevensuitwisseling verbeteren

Zeven vooraanstaande ICT-leveranciers, waaronder PharmaPartners, hebben het datamanifest “Samen Vooruit” ondertekend. Deze bedrijven sluiten zich aan bij een zeer brede coalitie van bedrijven en zorgpartijen die vinden dat medische data makkelijker en veilig moeten kunnen worden uitgewisseld. Gisteren hebben de ICT-leveranciers in de eerste bijeenkomst van de Taskforce “Samen Vooruit” besproken hoe zij praktisch afspraken met elkaar gaan maken om onderlinge gegevensuitwisseling te verbeteren.

Momenteel moeten zorgprofessionals in hun dagelijkse werk onnodig veel moeite doen om te beschikken over de medische gegevens van hun patiënten. In maart 2019 heeft VNO-NCW voorzitter Hans de Boer namens een brede coalitie van bedrijfsleven en zorg aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport het manifest “Samen Vooruit: een ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg” aangeboden waarin de ondertekenaars zich conformeren aan drie hoofdprincipes:

  1. Open standaarden binnen open systemen zijn de norm. De ondertekenaars committeren zich aan deze standaarden en vragen de overheid een gelijk speelveld te creëren.
  2. Concurrentie op basis van producten en diensten met de medische data (en dus niet op basis van de gegevens zelf).
  3. Bij veilige identificatie moeten eenvoud van toegang, hoge beveiliging en aansluiting bij best practices voorop staan.

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer: “Heel goed dat deze vooraanstaande ICT-bedrijven zich gaan inzetten voor onderlinge gegevensuitwisseling. Daarmee levert het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage aan dat artsen en verpleegkundigen makkelijker beschikken over de medische data die zij voor hun belangrijke werk hard nodig hebben.”

ondertekening-manifest-samen-vooruit

Nederland, Den Haag, 9 december 2019.
Erik Gerritsen & Sander de Jong.
Foto: Jeroen Poortvliet.

“Heel goed dat deze vooraanstaande ICT-bedrijven zich gaan inzetten voor onderlinge gegevensuitwisseling.
VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer

Samen vooruit

VNO-NCW/MKB-Nederland en het ministerie van VWS zijn samen een Taskforce van de belangrijkste ICT-leveranciers in de zorg gestart, die de principes uit met manifest “Samen Vooruit” van een praktisch vervolg voorzien. Deze taskforce staat onder leiding van Harry van Dorenmalen (voormalig chairman van IBM Europa) en is gisteren voor het eerst bijeengekomen. Erik Gerritsen (Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS) benadrukt dat dit een mooie manier is om het bedrijfsleven te stimuleren en te helpen om zichzelf beter te organiseren op dit onderwerp. Hij spreekt de hoop uit dat een bijdrage levert aan de juiste zorg op de juiste plaats voor patiënten. “Het is mooi dat deze beweging is ingezet en we moeten zorgen dat dit nu ook echt leidt tot concrete vervolg afspraken.” VNO-NCW/MKB-Nederland en het ministerie van VWS spreken daarbij de hoop uit dat alle ICT-leveranciers in de zorg zich zullen aansluiten bij deze beweging. In de taskforce maken de ICT-bedrijven afspraken over onderlinge gegevensuitwisseling om zo de principes uit het manifest in de praktijk te brengen. Ook bespreken zij welke voorzieningen voor de gehele zorgsector beschikbaar kunnen komen, zoals een Nationaal Zorg Adressenboek.

“Het is mooi dat deze beweging is ingezet en we moeten zorgen dat dit nu ook echt leidt tot concrete vervolg afspraken.”
Erik Gerritsen (Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS)

PharmaPartners focust sinds dag één op elektronische gegevensuitwisseling

Sander de Jong, directeur PharmaPartners Farmacie: “Onze visie op eerstelijnszorg en ICT sluit naadloos op de doelstellingen van de taskforce aan. PharmaPartners faciliteert al jaren een ICT-systeem dat is gebaseerd op integrale samenwerking en gestandaardiseerde, veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. Vanaf dag één richten wij op de beschikbaarheid van complete medische gegevens op de plek van de behandeling, met als doel een optimale ondersteuning van patiëntveiligheid.”

Achtergrondinformatie

Dit artikel is opgesteld door VNO-NCW. Het gehele artikel leest u hier. Het manifest Samen Vooruit vindt u hier. De lijst met alle actuele ondertekenaars vindt u hier.

Download ""