Met elkaar de beste zorg realiseren
Nieuws overzicht
Deel op:

Whitepaper: Investeren in klanttevredenheid

De waardering voor een ICT-oplossing wordt voor een groot deel bepaald door service en dienstverlening. Natuurlijk, uw zorginformatiesysteem moet u ondersteunen in alle facetten van uw vak en u moet er zeker van zijn dat de privacy en patiëntveiligheid goed is geborgd. Dat staat voorop. Maar als u lang in de wachtrij staat voordat u een medewerker van Customer Care aan de telefoon hebt of geen helder antwoord krijgt, bent u niet tevreden. Logisch. Daarom doen we er bij PharmaPartners alles aan om ervoor te zorgen dat uw vraag snel en goed wordt beantwoord, of beter nog: niet eens ontstaat.

De medewerkers van Customer Care zijn uw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen met de applicatie. Telefonisch, online en op locatie geven zij u deskundig advies, zodat u goed kunt werken met Medicom of Hapicom. Een nieuwe gebruiker wordt bij de hand genomen door de ervaren consultants van onze afdeling Professional Services. Zij begeleiden u door het implementatietraject van voorbereiding, conversie en training en staan u met raad en daad terzijde op de startdag. Wanneer het implementatietraject is afgerond, stapt de consultant ertussenuit. Maar u staat er nooit alleen voor: Customer Care draagt zorg voor toegankelijke gebruikersinformatie en lost uw vragen en meldingen zo snel mogelijk op.

Problemen voorkomen

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw vraag of melding niet ontstaat. Dat is geen mooi marketingverhaal; we willen problemen daadwerkelijk vóór zijn. Dat realiseren we door onze systemen continu te monitoren. Op die manier kunnen we ingrijpen voordat er een technisch probleem ontstaat dat van invloed is op uw werk in de huisartsenpraktijk of bij de huisartsenpost.

Daarnaast zorgen we voor toegankelijke, begrijpelijke gebruikersinformatie die u helpt bij het goed gebruik van bestaande en nieuwe functionaliteit. Via de helpfunctie in uw systeem en bijvoorbeeld ook door het aanbieden van gratis webinars, interactieve infographics en ondersteunende publicaties via ons besloten klantenportaal mijn.pharmapartners.nl.

Is er na de start met Medicom, Hapicom of een nieuwe functionaliteit extra ondersteuning nodig, dan bekijken de consultant van Professional Services en de consultant van Customer Care samen met u welke ondersteuning nodig is om uw problemen op te lossen en uw vragen te beantwoorden.

Snel weer verder

Een probleem komt altijd ongelegen. Tijdens het spreekuur, als de wachtkamer vol zit en de telefoon roodgloeiend staat, moet uw zorgsysteem goed werken. Een ICT-probleem raakt uw primaire proces. Hoe sneller dat wordt opgelost, hoe beter. Dat is onze focus en daarbij leggen we de lat hoog. Meldingen die via het klantenportaal binnenkomen, worden altijd binnen twee werkdagen beantwoord. De telefonische wachttijd bleef in de eerste helft van 2018 al onder de twee minuten. In de tweede helft van het jaar streven we er zelfs naar om uw telefoontje binnen anderhalve minuut beantwoorden. Zo proberen we uw verwachtingen steeds opnieuw te overtreffen.

Met snel opnemen alleen bent u nog niet geholpen. U wilt een antwoord waarmee u verder kunt. Daarom besteden we veel aandacht aan het kennisniveau van onze medewerkers. Met opleidingen, kennisoverdracht en het gebruik van een kennismanagementsysteem zorgen we ervoor dat dit goed is geborgd. Bovendien is er altijd één ervaren medewerker op de vloer waarmee de Customer Care medewerkers snel kunnen overleggen als zij het antwoord op uw vraag niet direct paraat hebben. Dankzij deze manier van werken en een hecht en betrokken Customer Care team, kunnen we meer dan 85 procent van de vragen die telefonisch binnenkomen direct beantwoorden.

In minder dan 15 procent van de gevallen is meer onderzoek nodig. Vaak zijn daarbij andere deskundigen binnen PharmaPartners Huisartsenzorg betrokken.. U wordt geregeld geïnformeerd over de status van het onderzoek, zodat u precies weet wat wij doen om uw melding op te lossen. Wel zo prettig.

Na ieder contact vragen we hoe tevreden u bent over de dienstverlening van Customer Care. 93 procent geeft aan tevreden of enigszins tevreden te zijn.

Helder communiceren

Communicatie is een vak apart. Ook daarin coachen we onze mensen, zodat de reactie die u mondeling of op schrift krijgt helder, duidelijk en klantvriendelijk is. De communicatiespecialist van het Customer Care team houdt de vinger aan de pols. Zij traint en coacht de collega’s van Customer Care en houdt ze scherp.

Service Level Agreement

Wat u formeel van ons mag verwachten, is vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Deze is afgestemd met onze klanten. De SLA beschrijft de diensten (services) en de bijbehorende prestatieniveaus (levels).

In de SLA staat bijvoorbeeld dat Medicom 99,5% van de tijd beschikbaar moet zijn, gemeten per maand en uitgaand van 24/7 toegankelijkheid van het systeem. Daarbij telt gepland onderhoud of uitval veroorzaakt door derden niet mee. De SLA beschrijft verder hoe lang het informatiesysteem aaneengesloten buiten gebruik mag zijn in verschillende situaties en hoe snel een incident opgelost moet zijn. Ook over de ondersteuning en responstermijn van Customer Care zijn afspraken gemaakt in de SLA. Deze afspraken vormen de basis voor een goede samenwerking tussen u als klant en PharmaPartners. U weet wat u mag verwachten en waarop u ons kunt aanspreken. Wij weten wat we moeten doen om uw verwachtingen waar te maken en te overtreffen.

Afspraak = afspraak

In aanvulling op de SLA, maken we ieder kalenderjaar klantafspraken. Daar hangen we harde deadlines aan, die we delen met al onze klanten. Gedurende het jaar houden we u via de Klantbrief op de hoogte van onze vorderingen. In 2018 beloofden we onder meer de klanttevredenheid aantoonbaar te verhogen. Die belofte is ingelost.

Verzekerd van kwaliteit

Wij kunnen die harde afspraken maken, daarop sturen en verslag van doen doordat onze interne processen goed zijn ingericht en transparant zijn. Onze kwaliteitsmanager houdt dat scherp in de gaten door dit regelmatig te toetsen. Door middel van certificering maken we de kwaliteit en veiligheid van onze processen ook inzichtelijk voor u als klant. Het ISO 9001:2015 certificaat toont aan dat ons kwaliteitsmanagement dik in orde is. In het kader van de ISAE 3402 is getoetst of de beschreven processen werkelijk worden gevolgd en goed zijn geborgd. We zijn bovendien gecertificeerd voor de ISO 27001 en de NEN 7510. Deze normen betreffen de informatiebeveiliging in het algemeen en de specifieke, aanvullende eisen voor de zorg. Kwaliteit is geen toeval, het is het resultaat van een zorgvuldige en systematische aanpak waarin de wensen van klanten voorop staan.

Ruud Gebel, huisarts in Alphen aan den Rijn en voorzitter van de Adviesraad Huisartsenzorg:

“Een bedrijf waar je vertrouwen in kunt hebben”

 “Als ik Customer Support nodig heb – en dat is gelukkig niet vaak – dan is helder wat er gedaan wordt, wanneer iets gedaan wordt en ook wanneer iets niet gedaan kan worden. En, niet onbelangrijk, ik word erg vriendelijk te woord gestaan”, vertelt Ruud Gebel.

Een goede manier van communiceren, het vermogen vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen, gecombineerd met helderheid over eigen belangen en wederzijdse verwachtingen. Dat maakt PharmaPartners volgens Gebel een verbindende, leidende ICT-leverancier in de eerstelijnszorg. Hij ziet die eigenschappen terug in de sterk verbeterde dienstverlening van Customer Support, maar ook in de manier waarop PharmaPartners ieder jaar klantafspraken op papier zet én nakomt. “Dat is een hele goede manier om te laten zien dat PharmaPartners een bedrijf is waar je vertrouwen in kunt hebben. Ze worden afgevinkt als ze zijn voldaan en aan het eind van het jaar blijkt dat het lijstje volledig is afgewerkt. Een goede zaak. Ze laten zien wat ze kunnen waarmaken en maken het ook waar.”

DOWNLOAD HIER DE WHITEPAPER

Contact

  • Heeft u een vraag over uw applicatie? Ga dan naar het klantportaal.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Download ""