Producten blokken
Nieuws overzicht
Deel op:

Met juiste labwaarden groeit de apotheker verder als zorgverlener

Als geneesmiddelenexpert is de apotheker van nu op de eerste plaats zorgverlener. “Maar om goede, individuele farmaceutische zorg te kunnen bieden, is een overzicht van relevante labgegevens essentieel”, benadrukt apotheker Chrysos Ballieux uit Utrecht. De introductie van de Labwaarden-Module in apotheekinformatiesysteem Pharmacom is een belangrijke stap vooruit. Dit jaar tilt PharmaPartners de beschikbaarheid van labwaarden naar the next level.

Alle apothekers hebben te maken met een groeiend aantal chronische patiënten en met een complex geneesmiddelengebruik. “Uitgebreide klinische lab-gegevens zijn essentieel om deze patiënten zo goed mogelijk te helpen door optimale, individuele medicatiebewaking en -begeleiding”, aldus Ballieux.

In de Utrechtse Apotheek Pluymaekers startte Chrysos Ballieux in 2018 daarom als een van de eerste apothekers met de Labwaarden-Module van PharmaPartners. “Via de module ontvang ik niet alleen sneller, maar ook meer relevante labwaarden direct in Pharmacom. Ik hoef dus niet meer eindeloos rond te bellen en de labgegevens handmatig te verwerken met risico’s op fouten. Dat is een enorm voordeel én het vergroot de medicatieveiligheid.”

Proactief handelen met labwaarden

Via de Labwaarden-Module ontvingen apothekers aanvankelijk een set van zes labwaarden. Na overleg met Saltro – het diagnostisch centrum voor huisartsen – wordt deze binnenkort uitgebreid naar dertig. “Een waardevolle toevoeging is bijvoorbeeld de cholesterolwaarde. Deze helpt mij om diabetespatiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten al in een vroeg stadium op te sporen, zodat ik de huisarts kan adviseren te starten met cholesterolverlagers. Voorheen moest ik wachten op een signaal van de huisarts. Nu kan ik proactief handelen en zelf contact opnemen met de huisarts. En zo zijn er nog meer voorbeelden.”

Maar het kan altijd nóg beter. Ballieux. “Idealiter ontvangen we ook snel alle relevante lab-waarden van de ziekenhuizen in ons systeem. Veel risicopatiënten zijn in behandeling bij een specialist en worden dus niet bij de huisarts maar in het ziekenhuis geprikt. Die lab-uitslagen komen dan uit de specialistenbrief van het ziekenhuis. Dit is erg omslachtig, geeft kans op fouten en kost veel moeite.”

“Via de module ontvang ik niet alleen sneller, maar ook meer relevante labwaarden direct in Pharmacom. Ik hoef dus niet meer eindeloos rond te bellen en de labgegevens handmatig te verwerken met risico’s op fouten. Dat is een enorm voordeel én het vergroot de medicatieveiligheid.”
Chrysos Ballieux, apotheker

Volledige registratie

PharmaPartners wil apothekers helpen om hun rol als zorgverlener verder te versterken. “Volledige uitwisseling en registratie van alle labwaarden –  ook die van ziekenhuizen en andere klinische laboratoria –  heeft voor ons topprioriteit”, vertelt Edwin van Aalten, Product Manager Farmacie van PharmaPartners en eigenaar van de Dienstapotheek Breda. “In de spoedzorg is een volledig beeld erg belangrijk voor de medicatieveiligheid, want er is vaak niemand om mee te overleggen of bellen voor uitslagen.”

Het datamanifest ‘Samen Vooruit’ gaat de beschikbaarheid van alle relevante labwaarden versnellen, verwacht Van Aalten. Vanuit dit manifest werken PharmaPartners en andere  ICT-leveranciers samen om onderlinge gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. “Met ChipSoft – leverancier van ziekenhuis informatiesystemen – voeren we nu gesprekken om lab-waarden van het ziekenhuis automatisch bij de apotheek in Pharmacom te krijgen.”

Slimme beslisregels

Een tweede belangrijke stap is het inbouwen van slimme beslisregels in de Labwaarden-Module, zodat de apotheker een seintje krijgt als labwaarden afwijken van de norm. De apotheker hoeft dan niet meer alle labuitslagen door te spitten.”

Een deel van de VIPP Farmacie-gelden van het ministerie van VWS kunnen worden ingezet om beslisregels te bouwen, omdat deze het Medicatieproces en de farmaceutische zorg veiliger maken.

Ballieux legt uit: “Het overheidsprogramma VIPP bevordert de gegevensuitwisseling tussen zowel apothekers en andere zorgverleners als tussen apothekers en patiënten. Daarnaast moet de farmaceutische zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger worden. Daarvoor hebben apothekers relevante lab-waarden en medisch farmaceutische beslisregels nodig. Een derde wens is de invoering van uniforme, slimme labberichten en labcoderingen waarmee zorgverleners met elkaar en de patiënten kunnen communiceren. Zo valt alles netjes op zijn plek. En kan de apotheker verder groeien in zijn rol als zorgverlener en geneesmiddelenexpert.”

Download ""