PharmaPartners-zorg-en-ICT-in-balans
Nieuws overzicht
Deel op:

Kwaliteitsmanagement PharmaPartners opnieuw gecertificeerd (ISO 9001, ISO 27001, NEN 7510)

Kwaliteit is geen toeval. Daarom besteedt PharmaPartners veel tijd en aandacht aan het goed inrichten van de interne processen. Certificering maakt de kwaliteit en veiligheid van die processen inzichtelijk voor u als klant. Zo kunt u voldoen aan de eisen die de wetgever aan u stelt. We zijn er dan ook trots op dat we dit najaar de audit voor verlenging van de ISO 9001 hebben behaald. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is nog altijd dik in orde.

“Met de ISO 9001 laten we zien dat we de processen en randvoorwaarden zo hebben ingericht dat we voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten of deze zelfs overtreffen”, vertelt PharmaPartners kwaliteitsmanager Edwin de Boer. “Het betekent ook dat we consequent van toepassing zijnde wet- en regelgeving vertalen naar onze producten en diensten. Dat is vastgesteld door een onafhankelijke, eveneens gecertificeerde auditor.”

Twee niveaus

Voor de certificering wordt de procesinrichting op twee niveaus onder de loep genomen. Op organisatieniveau gaat het erom dat de wensen en eisen van klanten in kaart zijn gebracht, evenals wet- en regelgeving, in- en externe ontwikkelingen en kansen en risico’s. Dit moet vertaald zijn in beleid, strategie en een jaarplan. Het tweede niveau betreft het sturen aan de hand van (de output van) processen. Daarbij gaat het om toegevoegde waarde voor klanten, procesprestaties en het verbeteren van de processen zelf.

Mening klanten

De mening van klanten is van belang voor een positief oordeel van de auditor. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mate waarin zij de producten en diensten waarderen. En ook naar klachten, incidenten, andere feedback en de manier waarop PharmaPartners deze registreert en afhandelt. De Boer: “Die processen zijn beschreven en we hebben aan de auditor laten zien dat we het ook zo doen.”

Juist voor de zorg

De ISO 9001 is juist in de zorg-ICT van groot belang, benadrukt De Boer. “De wensen en eisen van onze klanten betreffen het primaire zorgproces. Onze producten moeten dat doeltreffend ondersteunen. Bovendien is de wet- en regelgeving in de zorg complex en heeft het verstrekkende gevolgen voor een zorgaanbieder als hieraan niet wordt voldaan. Het is dus van belang dat onze klanten ervan op aankunnen dat aan onze kant alles goed geregeld is.”

PharmaPartners is behalve voor de ISO 9001 ook gecertificeerd voor de ISO 27001 en de NEN 7510. Deze betreffen de informatiebeveiliging in het algemeen en de specifieke, aanvullende normen voor de zorg. De ISO 27001 is in mei opnieuw gecertificeerd en verlengd.

Download ""