Nieuws overzicht
Deel op:

Coronavirus update | LSP-Noodvoorziening uitgebreide informatie Medicom gebruikers

Op verzoek van LHV, NHG, InEen en Patiëntenfederatie Nederland is een noodvoorziening opgesteld om de zorg voor COVID-19 patiënten beter in te regelen en de druk op de huisartsenposten en Spoedeisende Hulp te verlichten. In dit nieuwsbericht geven wij u meer informatie over de noodvoorziening en de wijze waarop wij aan deze maatregel uitvoering gaan geven voor Medicom-gebruikers. Daarnaast informeren wij u over de mogelijkheid om, indien gewenst, de noodvoorziening niet uit te voeren voor uw patiënten. 

Wat houdt deze noodvoorziening in?

De noodvoorziening maakt het mogelijk om gegevens van patiënten die de toestemmingsverklaring voor uitwisseling van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem op status ‘onbekend’ hebben staan, toch in te zien. Hierdoor kan sneller gewerkt worden, omdat niet alle recente huisartsgegevens ter plekke hoeven worden uitgevraagd en ingetypt in de systemen. In tegenstelling tot de reguliere LSP opt-in, wordt in de noodvoorziening alleen de professionele samenvatting beschikbaar gesteld. Voor patiënten die expliciet toestemming hebben geweigerd voor inzage via het LSP verandert er niets: deze gegevens zijn en blijven niet inzichtelijk.

Om uitwisseling over heel Nederland mogelijk te maken, zijn de regiogrenzen (het LSP werkt met 44 regio’s) tijdelijk opgeheven. Zie hiervoor ook de informatie op de website van Volgjezorg. Deze werkwijze geldt zolang er maatregelen van kracht zijn om het coronavirus onder controle te krijgen en in ieder geval tot 1 juni 2020.

Meer informatie over de noodvoorziening vindt u op de websites van de LHV, het NHG, de Rijksoverheid en Inzage op de HAP.

Uitvoering noodvoorziening in Medicom

Om het mogelijk te maken om op korte termijn tot uitvoer van de noodvoorziening over te gaan, registreert VZVZ vanaf 16 april nieuwe aanmelding op het LSP als Corona opt-in. Het is belangrijk dat u patiënten die vanaf dat moment een opt-in hebben gegeven, informeert dat ICA’s voorlopig niet via het LSP beschikbaar komen. Zie hiervoor ook het nieuwsbericht op de website van Volgjezorg.

In samenwerking met de HIS-leveranciers is VZVZ voornemens om de reguliere opt-ins zo spoedig mogelijk weer te onderscheiden van de Corona opt-ins. Wij kunnen op dit moment nog geen planning afgeven voor deze herstelactie. Zodra dit duidelijk is worden de reguliere opt-ins met terugwerkende kracht vanaf 16 april gescheiden van de Corona opt-ins.

Planning

Vanuit Medicom start PharmaPartners met het aanmelden van de Corona opt-ins. Afhankelijk van de acceptatie van onze oplossing door VZVZ en de doorlooptijd van de aanmelding van 2,4 miljoen dossier in Medicom met status ‘onbekend’, komen deze opt-ins in de komende week beschikbaar. Het gezamenlijk streven van VZVZ en PharmaPartners is om dit af te ronden vóór 30 april. De afgelopen weken is er nauw samengewerkt om de noodvoorziening tot stand te brengen en hiermee de zorg te ontlasten; door hogere beschikbaarheid van informatie en met behoud van de (privacy)rechten van de patiënt.

Om de Corona opt-ins te faciliteren is een kleine software-aanpassing nodig. Deze aanpassing vindt plaats tijdens een kort installatiemoment. Op korte termijn ontvangen Medicom-gebruikers bericht over het precieze installatiemoment op uw cluster.

Let op! Zorgaanbieders met een URA en meerdere GBZ applicatietypes (bijvoorbeeld zorggroep URA’s en apotheekhoudende huisartsen) kunnen nog geen Corona opt-ins inschrijven. Hiervoor zijn grotere aanpassingen nodig. Deze volgen op een later moment.

Wet- en regelgeving

Volgens de wet is expliciete toestemming nodig voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem als het LSP. Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft hier (nog) geen keuze in gemaakt. Om de noodvoorziening mogelijk te maken, wordt een afwijking van de wet tijdelijk gedoogd. Het toestemmingsvereiste wordt anders ingericht voor patiënten die nog geen keuze hebben vastgelegd. De patiënten hoeven de toestemming tijdelijk niet vooraf aan de huisarts te geven. Dit neemt echter niet weg dat, wanneer de patiënt aanspreekbaar is, vóór de inzage op de HAP nog wel mondeling toestemming aan de patiënt moet worden gevraagd.

Het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het OM en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben deze tijdelijke maatregel kritisch beoordeeld en bekrachtigd. De LSP-uitwisselingen voldoen hiermee volledig aan de geldende wet- en regelgeving, mits op de juiste wijze vastgelegd. Zie voor meer informatie ook het artikel met veelgestelde vragen over de juridische en privacygerelateerde aspecten van de noodvoorziening.

Voor de binnen cluster bevragingen is deze toestemming niet benodigd. Het betreft hier namelijk geen uitwisseling van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem zoals bepaald in de WABVPZ. Zie hiervoor ook onze privacycampagne, Privacy | Goed voor elkaar.

Laat het ons weten als u de maatregel niet wilt invoeren voor uw patiënten

Gezien de uitzonderlijke situatie en het brede draagvlak voor deze maatregel bij de huisartsenkoepels, overheid en toezichthouders, gaan wij ervan uit dat ook u de corona opt-in wilt invoeren voor uw patiënten. We zien het verzoek van de LHV, InEen en het NHG als een verzoek dat ook namens u komt.

Tegelijkertijd begrijpen we heel goed dat u uiteindelijk verantwoordelijk bent voor de gegevens van uw patiënten. Als u de corona opt-in toch niet wilt invoeren, dan zullen wij dat voor uw patiënten niet doen. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om de aangemelde opt-ins terug te draaien. Ook na het moment van aanmelden kunt u op ieder moment een opt-out aangeven. Laat dit ons zo spoedig mogelijk weten door het serviceverzoek in te vullen. Uw URA is hierbij leidend voor de opt-out.

Eventuele vragen of bezwaren kunt u ook indienen via het contactformulier op de website van Inzage op de HAP.

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Neem dan contact met ons op. U bereikt ons via mijn.pharmapartners.nl of via ons telefoonnummer 088 688 88 00.

Download ""