pharmapartners-integrale-eerstelijnszorg-ict-voor-het-hele-gezin
Nieuws overzicht
Deel op:

MedGemak: Je huisarts op zak

In de loop van 2018 kunnen patiënten via de app MedGemak eenvoudig afspraken maken, e-consults met bijlagen versturen, berichten ontvangen en medicijnen bestellen bij huisartsen die MijnGezondheid.net aanbieden. Hiermee brengt PharmaPartners Huisartsenzorg het idee van de winnaars van de Medicom Innovatiechallenge van 2016 naar de praktijk. “Een bericht van de huisarts verschijnt op het telefoonscherm van de patiënt, dat maakt het contact veel directer”, zegt business analist Ineke van Vlimmeren.

De winnaar bij de Medicom Innovatiechallenge 2015 was een ‘follow the patient app’. “Een app die de patiënt in zijn workflow ondersteunt”, verduidelijkt Van Vlimmeren. “Met die gedachte zijn we aan de slag gegaan.” Een aantal geïnteresseerde klanten heeft het idee omarmd en met hen is het idee verder uitgewerkt in een prototype. Dat was ook vastgelegd in een klantafspraak voor 2017.

Krachten bundelen

In ieder ontwikkelproces wordt bekeken hoe een innovatie zich verhoudt tot andere ontwikkelingen en producten binnen PharmaPartners. “De collega’s van Farmacie waren al een stapje verder met de ontwikkeling van een soortgelijke patiëntenapp voor klanten van de apotheek. Vanuit het oogpunt van de patiënt is het wenselijk om één app te hebben voor contact met de huisarts én de apotheek. Dat sluit ook aan bij de visie van PharmaPartners op eHealth: uiteindelijk moet het voor patiënten mogelijk zijn om via één platform, een Persoonlijke GezondheidsOmgeving, toegang krijgen tot alle persoonlijke informatie en dienstverlening op het gebied van gezondheid. MijnGezondheid.net wordt doorontwikkeld tot zo’n PGO.  Het lag dan ook voor de hand om de krachten met Farmacie te bundelen en een app te ontwikkelen die zowel de apotheek als de huisarts ontsluit voor patiënten.”

Gemaksfuncties

Het resultaat is de app MedGemak: een app die direct toegang geeft tot de gemaksfuncties van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Van Vlimmeren: “We willen het daarmee vooral makkelijk maken voor patiënten om in contact te komen met hun huisarts en apotheek. Tegelijkertijd optimaliseren we voor de zorgverleners het logistieke proces rond afspraken maken en medicatie bestellen.”

Eenvoudig inloggen

Een heel groot voordeel van de app is dat patiënten eenvoudig kunnen inloggen met een persoonlijke code. Daarvoor hoeven ze de app maar één keer te koppelen aan hun account op MijnGezondheid.net. Dit vergroot de toegankelijkheid van de gemaksfuncties van MijnGezondheid.net enorm, want voor het portaal zelf geldt een inlog met DigiD en sms.

Eerste mogelijkheden

In de eerste fase, komt de functionaliteit voor de apotheek beschikbaar. Patiënten kunnen dan via hun telefoon medicatie bestellen vanuit hun medicatieoverzicht, geneesmiddelen informatie voor de patiënt (GIP) raadplegen en gebruikmaken van een inneemwekker.

Zo snel mogelijk daarna worden de specifieke huisartsenfuncties opgeleverd. In een expertsessie met de klanten die deelnemen in de ontwikkeling van de app, is gekozen voor:

  • Afspraken maken met een herinnering die direct opent in het telefoonscherm;
  • Het versturen van e-consults met bijlagen (foto’s en pdf’s);
  • Het ontvangen van berichten van de huisarts.
  • De functie medicijnen bestellen komt ook beschikbaar in de communicatie tussen patiënt en huisartsenpraktijk.

Patiënten enthousiast

Deze functies zijn uitgewerkt in een prototype dat de afgelopen maanden geëvalueerd is met zorgverleners, maar vooral met patiënten. “Daarbij kwam bijvoorbeeld naar voren dat mensen graag een bevestiging krijgen van een gemaakte afspraak. Die hebben we inmiddels toegevoegd”, vertelt Ineke van Vlimmeren. “De eenvoudige inlog werd door patiënten die MijnGezondheid.net al gebruiken enthousiast ontvangen. En over het geheel genomen vonden de patiënten de app duidelijk, rustig en gebruiksvriendelijk. Een mooie basis dus om mee verder te gaan bij de ontwikkeling van de functionaliteit. Het ontwikkelteam van Huisartsenzorg treft de komende maanden de noodzakelijke voorbereidingen en start in januari met de ontwikkeling van de contactmogelijkheden met de huisarts.”

Download ""