Samen bouwen aan goede ICT
Nieuws overzicht
Deel op:

Eenvoudig het medicatiegebruik van uw patiënten monitoren met nieuwe MeMO-tool

Medicatie Monitoring & Optimalisatie, kortweg MeMO, is een gestructureerde, evidence-based werkwijze voor apotheken om de therapietrouw van patiënten te bevorderen. Apothekers Ada Stuurman en Eric Hiddink ontwikkelden de methode vanuit Health Base, in nauwe samenwerking met PharmaPartners. Vervolgens toonden zij het positieve effect ervan wetenschappelijk aan. De interventie is inmiddels breed omarmd en geland in apotheekinformatiesystemen. Met de nieuwe MeMO-tool gaat Pharmacom een stapje verder: u volgt automatisch de therapietrouw van nieuwe én van chronische gebruikers.

MeMO is in 2007 breed geïntroduceerd door PharmaPartners en Health Base. Het is een innovatieve werkwijze om het geneesmiddelgebruik van patiënten te volgen én te optimaliseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Eerste- en Tweede Uitgifte Begeleiding, het Elektronisch Pharmaceutisch Dossier en de Q-module. “Zinvol, maar bewerkelijk”, vertelt apotheker Ada Stuurman. Zij ontwikkelde de methode samen met apotheker Eric Hiddink vanuit Health Base. Gezamenlijk toonden zij de effectiviteit en de doelmatigheid ervan wetenschappelijk aan op basis van jarenlang onderzoek.

Slimmigheden

Inmiddels werken honderden apotheken met de interventie. Net als Ada Stuurman zelf ‘MeMO-en’ zij geregeld. “De nieuwe, geautomatiseerde MeMO-tool in Pharmacom gaat dat een stuk makkelijker maken”, vertelt ze. “We hoeven geen patiënten meer te identificeren via de Q-module of maskers aan te maken in het EPD, Pharmacom laat iedere ochtend in de actielijst zien welke patiënten niet op tijd zijn teruggekomen voor een tweede-, derde- of vervolguitgifte. Daarbij zijn slimmigheden ingebouwd, zodat die actie niet verschijnt als iemand een half jaar voorraad heeft gehaald om te overwinteren in Spanje of wanneer het waarschijnlijk is dat er een voorraadje is opgebouwd in de maanden ervoor.”

Gratis

De nieuwe tool is in augustus 2019 voor alle Pharmacom-apotheken beschikbaar. Wat moeten apotheken doen om ermee te kunnen werken? “Ze hoeven MeMO alleen maar aan te zetten op apotheekniveau”, vertelt Robine van der Ent, innovatietrainee bij PharmaPartners. “Vanuit het oogpunt van goede zorg vinden we dat alle Pharmacom-gebruikers hiermee moeten kunnen werken. Daarom bieden we de tool gratis aan.”

Op advies van Ada Stuurman komen de geneesmiddelgroepen voor continu gebruik op basis van ATC-code stapsgewijs beschikbaar, te beginnen met cholesterolverlagers. “Dat geeft voldoende volume om aan de werkwijze te wennen – er start iedere dag wel iemand met een cholesterolverlager – zonder dat het té veel wordt.” Bovendien levert de betrekkelijk kleine inspanning veel resultaat op, blijkt uit het onderzoek van Stuurman en Hiddink. Zij registreerden dankzij MeMO vijftig procent minder stoppers in het eerste jaar, zowel bij cholesterolverlagers als bij osteoporosemedicatie.

Acties in de Actielijst

“Als de apotheek meedoet met MeMO wordt op de achtergrond bij iedere eerste, tweede en vervolguitgifte een actie aangemaakt op basis van de theoretische einddatum”, legt Van der Ent uit. “Daarbij nemen we een marge van vijf dagen na een eerste uitgifte, van tien dagen na een tweede uitgifte en van dertig dagen bij een vervolguitgifte. Als de vervolguitgifte niet binnen die termijn is opgehaald, verschijnt er een actie op de actielijst. Daarbij is duidelijk aangegeven om welke patiënt en welke medicatie het gaat en wat voor een uitgifte het betreft. Er kan direct doorgeklikt worden naar het betreffende patiëntendossier om de actie te beoordelen en zo nodig kan contact worden opgenomen met de patiënt.”

Stuurman: “Andere informatiesystemen ondersteunen MeMO alleen bij de eerste drie uitgiftes, het fijne van de tool in Pharmacom is dat je alle chronische gebruikers continu in beeld houdt. En je krijgt de informatie direct, op de dag dat het nodig is. Je volgt patiënten op die manier heel nauwgezet.”

Aan de slag

De screening start op het moment dat MeMO wordt aangezet. Van der Ent: “Er vindt geen analyse met terugwerkende kracht plaats, maar wanneer iemand bijvoorbeeld zijn twintigste uitgifte komt halen, herkent het systeem dat wel als zodanig. Er hoeft dus geen inhaalslag gemaakt te worden.”

Het automatisch generen van acties in de actielijst wanneer een patiënt zijn medicatie niet tijdig ophaalt, is de eerste fase van de nieuwe MeMO-tool, vertelt Van der Ent. “We onderzoeken of we de tool kunnen doorontwikkelen. Leidend daarbij zijn de klantbehoefte en de toegevoegde waarde die eventuele nieuwe functionaliteit biedt.”

Wilt u hierover meedenken, stuur dan een e-mail naar robine.van.der.ent@pharmapartners.nl.

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar MeMO zijn gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften, zoals Osteoporosis International, Annals of Pharmacotherapy, Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy en Pharmaceutisch Weekblad.

Download ""