Nieuws overzicht
Deel op:

Wat u moet weten over nieuwe wetgeving en privacy

Terwijl het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de handen volheeft aan de coronacrisis ligt het belangrijke nieuwe Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg intussen ter consultatie. Wat moet u hierover weten? PharmaPartners zet de belangrijkste feiten op een rij.

Vanaf 2021 moet gegevensuitwisseling tussen zorgverleners op basis van dit wetsvoorstel verplicht digitaal én op uniforme wijze verlopen. Met als doel: tijdige en foutloze communicatie en dus betere kwaliteit van zorg. PharmaPartners is groot voorstander van de nieuwe wet en faciliteert gebruikers uiteraard tijdig om hieraan te kunnen voldoen.

Stapsgewijs uniformeren gegevensuitwisseling

Op dit moment communiceren zorgverleners nog op basis van hun eigen vaktaal en technische systemen. Daarnaast gebruiken ze verschillende manieren van informatie-uitwisseling zoals post, fax, e-mail, EPD, etc. Die diversiteit staat goede en tijdige informatie-uitwisseling tot nu toe flink in de weg. Vandaar het besluit om de informatie-uitwisseling in de zorg te uniformeren. Dat is een enorme uitdagende klus. De verplichting om digitaal gegevens uit te wisselen wordt daarom stap voor stap ingevoerd.

Nieuwe normen voor gegevensuitwisseling

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bepaalt in fases welk soort gegevensuitwisseling, op welk moment onder de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg valt. In overleg met de markt wordt telkens een nieuwe NEN-norm opgesteld die voorwaarden stelt aan uniforme taal en techniek. Informatie-uitwisseling over voorschrijven en verstrekken van medicatie valt in 2021 als eerste onder de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. De bestaande NEN 7503 – voor elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten – wordt om die reden komende maanden herzien.

Hoe zit het met het toestemmingsvraagstuk?

De hamvraag die bij veel zorgverleners leeft is: hoe zit het nu met de verplichte toestemming van de patiënt? Het antwoord is simpel: het Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg brengt niets nieuws met betrekking tot het toestemmingsvraagstuk. Hieronder leest u waarom.

  • Wanneer u op grond van privacy- en gezondheidswetgeving geen toestemming nodig heeft van de patiënt voor gegevenswisseling dan blijft dit zo
    (bijvoorbeeld bij uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, waarneming of vitaal belang).
  • Wanneer u gegevens verzendt via een elektronisch uitwisselingssysteem zoals bepaald in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) dan heeft u altijd toestemming nodig van de patiënt. Essentieel is dat op voorhand niet bekend is welke zorgverlener(s) wordt benaderd via het  elektronische uitwisselingssysteem.

Wij benadrukken dat de systemen van PharmaPartners hier niet onder vallen. Binnen ons clustermodel is juist wel op voorhand bekend aan welke zorgverlener(s) informatie beschikbaar wordt gesteld. En dan is dus er geen toestemming van de patiënt vereist zoals bepaald in de Wabvpz.

  • Tot slot bepaalt de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg dat een zorgverlener medische gegevens niet alléén mag uitwisselen via
    een elektronisch uitwisselingssysteem. Anders gezegd: er moet altijd een alternatieve elektronische uitwisselingsmogelijkheid zijn, zodat een patiënt
    niet standaard kan worden verplicht om toestemming te geven voor de elektronische uitwisseling van zijn gegevens.

Wij benadrukken dat de systemen Medicom, Hapicom en Pharmacom volgens de Wabvpz niet wordt aangemerkt als elektronisch uitwisselingssysteem. Zorgverleners die gebruik maken van deze systemen voldoen dus automatisch aan deze laatst genoemde voorwaarde.

Download ""