Producten-blokken
Nieuws overzicht
Deel op:

PharmaPartners ontwikkelt nieuwe module Labelcoach | “Het labeladvies automatisch en overzichtelijk op één scherm”

Tijdens de receptverwerking weegt de assistente verschillende belangen af om tot een labelkeuze te komen. Doordat verschillende adviezen los van elkaar worden getoond, ziet de assistente soms door de bomen het bos niet meer. Met als gevolg dat ze niet altijd de meest optimale keuze maakt. Om de labelkeuze gemakkelijker te maken, ontwikkelt PharmaPartners de module Labelcoach in Pharmacom. Met Labelcoach verschijnt het labeladvies met alle relevante informatie automatisch en overzichtelijk in één scherm.

Tijdens de receptverwerking adviseert Labelcoach het meest optimale label voor de patiënt. Daarbij worden alle relevante belangen afgewogen. Denk aan zorgverzekeraarsbeleid, apotheekbeleid en patiëntnoodzaak of voorkeur. Daarnaast wordt aanvullende relevante informatie direct in beeld getoond, zoals intoleranties, blokkades, aandachtspunten en een eventuele medische noodzaak. De assistente of apotheker ziet het labeladvies met de reden snel in één overzichtelijk scherm. Zonder pop-ups en bevestigingsvragen.

Tijdwinst en meer houvast

Receptverwerking met Labelcoach levert apothekers en assistenten tijdwinst op, zorgt voor meer grip op de labelkeuze en minder correctiewerk achteraf. Bovendien biedt Labelcoach de assistenten meer houvast voor het gesprek met de patiënt aan de balie. Labelcoach geeft duidelijk aan waarom het ‘blauwe pilletje’ de voorkeur heeft boven ‘het rode pilletje’.

Samenwerking met Groothandel en Inkooporganisatie

Het labeladvies van Labelcoach wordt versterkt met de voorkeuren vanuit de groothandel of inkooporganisatie. Hiervoor zijn voorbereidingen met meerdere groothandels en inkooporganisaties gestart. Met BENU worden bijvoorbeeld nu voorbereidende stappen voor Labelcoach gerealiseerd, zoals optimalisatie en uitbreiding van de Central Filling opties in de receptverwerking. In samenwerking met Mosadex ontwikkelt PharmaPartners al een eerste versie van Labelcoach in de receptverwerking. Daarbij worden de Smart aanschrijfadviezen vanuit Mosadex direct getoond.

Wanneer beschikbaar?

Een eerste versie van de module wordt begin volgend jaar door het apothekerspanel van Mosadex in gebruik genomen en vervolgens verder uitgerold naar de andere bij Mosadex aangesloten apotheken. In 2021 verwachten wij ten minste een eerste versie van de Labelcoach ook met BENU te realiseren. Vervolgens zullen wij ook met andere groothandels en inkooporganisaties bekijken wat de mogelijkheden zijn. Apothekers moeten dus nog even geduld hebben. Maar dat geduld wordt ruimschoots beloond met een module die de apotheek weer een stuk verder helpt met verdere automatisering in het receptverwerkingsproces.

Download ""