Bouwen-aan-zorgsystemen
Nieuws overzicht
Deel op:

Praktijkadviseur Thijs Vinks komt op voor de wensen van apothekers

Apotheker Thijs Vinks wordt de Praktijkadviseur van PharmaPartners Farmacie. “Ik wil graag een brug slaan tussen PharmaPartners en de klant. Zodat we de tools en applicaties ontwikkelen die apothekers helpen om goede patiëntenzorg te verlenen.”

Thijs Vinks

Per december treedt Thijs Vinks één dag per week in dienst van PharmaPartners om te adviseren over verbeteringen en verdere ontwikkeling van het Pharmacom-systeem. Als apotheker heeft hij brede praktijkervaring. Op dit moment werkt Vinks bij de instellingsapotheek Amarant – zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap – en een dagdeel bij een van de poliklinische apotheken van het Elisabeth-TweeSteden-Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Daarvoor was hij jarenlang openbaar apotheker in cluster Kaatsheuvel – Loon op Zand.

Het Pharmacom-systeem kent Thijs Vinks uiteraard zeer goed. Vanuit de Pharmacom-apotheek van Amarant werkt hij op cluster Tilburg samen met de AVG artsen en de betrokken huisartsen, die werken met Medicom. Voor PharmaPartners Farmacie is Vinks ook zeker geen onbekende. Hij gaf cursussen aan apothekers en apotheekteams (BOS/MBJ en EPD)  en is al jaren lid van de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom. In 2017 werd Thijs Vinks voorzitter van deze commissie. Die taak legt hij als Praktijkadviseur neer; hij blijft wel lid.

Alles in één systeem

Thijs Vinks heeft een grote affiniteit met ICT. “Ik vind het dan ook erg leuk om als Praktijkadviseur nog verder mee te denken over automatisering en digitalisering van de apotheekprocessen. Mijn belangrijkste taak is om de wensen van klanten op te halen en te vertalen richting PharmaPartners. Dan denk ik bijvoorbeeld als eerste aan de behoefte om mee te gaan met e-health ontwikkelingen en de verbetering van het herhaalmedicatieproces. Maar ook aan de wens om zoveel mogelijk functies en verbindingen met andere zorgverleners te integreren in Pharmacom. Zodat apothekers niet meer hoeven te switchen naar andere applicaties, maar hun werk lekker in één systeem kunnen doen.”

 

“Ik vind het dan ook erg leuk om als Praktijkadviseur nog verder mee te denken over automatisering en digitalisering van de apotheekprocessen. Mijn belangrijkste taak is om de wensen van klanten op te halen en te vertalen richting PharmaPartners."
Thijs Vinks

Breed toepasbaar

Volgens Vinks valt er ook nog veel te winnen op het terrein van medicatiereviews. “Om als apotheker goede patiëntenzorg te verlenen, hebben we tools nodig die ons helpen bij medicatiebeoordelingen. Van zowel patiënten als voorschrijvers moeten we medicatiegegevens gemakkelijk en veilig kunnen ontvangen, vastleggen en filteren. En ook hiervoor geldt: liefst allemaal in Pharmacom. Ik stuur graag aan op een breed toepasbaar proces waarmee elke apotheker uit de voeten kan.”

Graag was Vinks nu als eerste op pad gegaan om de collega’s en klanten van PharmaPartners beter te leren kennen. “Maar online zijn er gelukkig goede alternatieven. De eerste focus ligt nu bij de nieuwe medewerkers van de afdeling Customer Service. Ik maak hen wegwijs in de wereld van de apotheek. Als zij begrijpen hoe het werkt in farmaceutisch Nederland kunnen ze klanten beter helpen.  Ik kijk ernaar uit om straks ook met apothekers te sparren over wat ze nodig hebben en waar ze tegenaan lopen. Het praat toch gemakkelijk als collega’s onder elkaar.”

 

 

 

Download ""