Krachten bundelen
Nieuws overzicht
Deel op:

Klanttevredenheidsonderzoek PREM Farmacie kan voortaan automatisch

Pharmacom-apothekers hoeven niet meer zelf de patiëntgegevens aan te leveren voor het jaarlijkse Patiënttevredenheidsonderzoek PREM Farmacie als ze dat tenminste via onderzoeksbureau Feeddex doen. Door een nieuwe koppeling tussen Pharmacom en het platform van Feeddex verlopen kwaliteitsmetingen voortaan automatisch. “Dat levert apothekers tijdwinst op, een hogere respons en mogelijk financieel voordeel”, aldus Erik Twisk, Algemeen Directeur Feeddex.

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland meet het gros van de Nederlandse apotheken elk jaar de patiënttevredenheid via PREM Farmacie. Veel zorgverzekeraars gebruiken de resultaten als beloningsinstrument en voor de jaarlijkse benchmarkmeting voor zorginkoop. Daarnaast levert PREM apotheken verbetertips op voor betere kwaliteit van zorg.

Onderzoeksbureau Feeddex is één van de grootste aanbieders van het PREM Farmacie-onderzoek en verzorgt ook de metingen voor veel Pharmacom-apotheken. Dat gebeurt aan de hand van een korte gestandaardiseerde vragenlijst die cliënten per mail ontvangen.

Financieel voordeel

Tot voor kort moesten Pharmacom-apothekers zelf werk verzetten om voldoende patiënten te laten deelnemen aan PREM Farmacie. De patiëntendata werden handmatig geüpload naar het platform van Feeddex. “Typisch zo’n klusje dat veel apothekers voor zich uitschuiven”, weet Twisk. “Maar het is wel belangrijk dat het op tijd gebeurt. Want alleen apotheken met voldoende respons en een hoge patiënttevredenheid kunnen in aanmerking komen voor een financieel voordeel.”

“Groot voordeel is dat wij patiënten kort ná ontvangst van hun medicatie een uitnodiging sturen voor het anoniem invullen van de vragenlijst. Dat werkt beter dan wanneer je daar weken of maanden mee wacht, zoals veel apothekers deden. Wij verwachten dan ook een hoge respons.”
Erik Twisk, Algemeen Directeur Feeddex

Hogere respons

Veel apothekers vroegen Feeddex om de gegevensoverdracht te automatiseren. Daarop klopte het onderzoeksbureau aan bij PharmaPartners met de vraag om een koppeling tussen Pharmacom en het Feeddex-platform te realiseren. PharmaPartners was gelijk enthousiast. Gegevensuitwisseling en samenwerking met relevante partijen zijn belangrijke pijlers om de werkprocessen in de apotheek en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Hoe het werkt

Inmiddels is de koppeling actief en beschikbaar voor alle Pharmacom-apotheken die het PREM Farmacie-onderzoek bij Feeddex onderbrengen. Nadat de apotheker een toestemmingsformulier tekent ontvangt Feeddex in de PREM-periode – oktober tot en met april – dagelijks automatisch alle relevante gegevens van patiënten die medicijnen kregen. “Daarvoor is geen aparte toestemming van de patiënt vereist”, zegt Twisk. “Maar we adviseren wel om patiënten te informeren over het klanttevredenheidsonderzoek.”

Twisk vervolgt: “Groot voordeel is dat wij patiënten kort ná ontvangst van hun medicatie een uitnodiging sturen voor het anoniem invullen van de vragenlijst. Dat werkt beter dan wanneer je daar weken of maanden mee wacht, zoals veel apothekers deden. Wij verwachten dan ook een hoge respons.”

Realtime rapportages

Het aardige is dat apothekers ook kunnen meekijken naar realtime rapportages van de respons en scores. Twisk  “Daardoor kunnen ze het hele jaar direct tussentijds bijsturen om hoge scores te halen en nog belangrijker: de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid in de apotheek verder te verbeteren.”

Heeft u interesse in deze koppeling dan kunt u direct contact opnemen met Feeddex via: service@feeddex.com of feeddex.nl

Download ""