Nieuws overzicht
Deel op:

Regio Zwolle kiest opnieuw voor Pharmacom

De Samenwerkende Apotheken regio Zwolle (Sapoz) tekenden op 8 november jl. een zevenjarig contract met PharmaPartners. Recent werd de vorming van één groot cluster voor de regio afgerond. Met dit meerjarige contract laat Sapoz zien vertrouwen te hebben in de samenwerking met PharmaPartners en de innovaties die op stapel staan, vertelt Sapoz-voorzitter Ardo van Ham.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst die ter gelegenheid van de contractondertekening was georganiseerd, werden de apothekers uit de regio meegenomen in een aantal nieuwe ontwikkelingen. Van Ham: “PharmaPartners ontwikkelt in kleine stapjes die steeds weer getoetst worden bij gebruikers. Op die manier sluit de nieuwe functionaliteit beter aan op de praktijk en zijn innovaties sneller beschikbaar. Dat stemt hoopvol.”

Koppeling met ziekenhuis

Belangrijk voor Zwolle en omstreken is het realiseren van een knop in Pharmacom die vanuit het patiëntdossier rechtstreeks toegang geeft tot relevante informatie in het ziekenhuissysteem. Een zogenoemde single sign-on. PharmaPartners gaat deze in samenwerking met Sapoz ontwikkelen. “Het gaat met name om labwaarden die relevant zijn voor de medicatiebewaking”, aldus Van Ham. “Nu hebben we daarvoor verschillende schermen openstaan en dat is niet handig. Het zou mooi zijn als die waarden ook opgenomen worden in het diagnostisch dossier in Pharmacom.” Ook dat staat op de ontwikkelagenda van PharmaPartners Farmacie voor 2018.

Minder signaaldruk

Veel interesse is er in de regio voor Pharmacom Smart, slimme beslisondersteuning waar PharmaPartners Farmacie op dit moment hard aan werkt. De apothekers kregen een ‘sneak preview’. “Natuurlijk roept zo’n presentatie honderd vragen op, maar het principe is goed”, vindt Van Ham. Door gebruik te maken van medisch-farmaceutische beslisregels worden irrelevante bewakingssignalen weggefilterd en blijven alleen echt relevante meldingen over. Zo vermindert de signaaldruk en ontstaat minder snel signaalmoeheid. Het wegfilteren moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren. Met Health Base als inhoudelijke partij heb ik daar alle vertrouwen in.”

E-health

Het contract met Sapoz betreft Pharmacom èn de e-healthoplossingen van PharmaPartners. “Ongeveer een derde van de aangesloten apotheken maakt daar gebruik van”, schat Van Ham. “En in de toekomst wordt dat ongetwijfeld meer. Tijdens de bijeenkomst heeft PharmaPartners fraaie dingen laten zien die in ontwikkeling zijn, zoals de MedGemak patiëntenapp. Daar zijn we absoluut in geïnteresseerd: we willen de voorsprong die we hebben behouden.”

Download ""