Samenwerken handen
Nieuws overzicht
Deel op:

RHOGO brengt de regionale zorg samen met keuze voor één HIS

“De huisarts moet weer huisarts kunnen zijn. RHOGO wil de huisarts daarom ontzorgen; daarin heeft verbetering van het ICT-landschap een belangrijke rol”, vertelt Pepijn van den Hoogenband, Algemeen Directeur Bestuurder RHOGO. Volgens hem is de samenwerkingsovereenkomst met PharmaPartners een belangrijke stap om dit te bereiken en de samenwerking tussen de huisartsen in de regio Gooi en Omstreken te versterken.

Samen met Suzanne van Aarle, Directeur PharmaPartners Huisartsenzorg, ondertekende hij op 14 april 2021 daarom een overeenkomst voor huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom en eHealth-oplossingen MijnGezondheid.net en MedGemak.

Ondersteunen in professionalisering van de huisarts

Van den Hoogenband: “RHOGO wil de huisarts ondersteunen in de verdere professionalisering en het leveren van optimale zorg aan de patiënt. Zo kunnen huisartsen een toenemend aantal zaken aan de RHOGO uitbesteden waarmee zij zich bij voorkeur niet bezighouden. Wij kunnen bijvoorbeeld ondersteunen op het gebied van ICT.”

Volgens de RHOGO zijn het benutten van gezamenlijke kennis en het bundelen van de krachten voorwaarden om optimale zorg te kunnen bieden. “We willen de gedeeltelijk nog aanwezige versnippering rond informatie-uitwisseling verminderen, zodat zorgverleners de beste zorg kunnen leveren.”

Naar één HIS

De RHOGO helpt de huisarts deze versnippering te verminderen en maakt daarom de beweging naar één HIS. Ook het werken met minder KIS-systemen past hierbij. Zo wordt data-uitwisseling eenvoudiger, wat de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg verbetert. “Daarnaast kunnen wij huisartsen zo makkelijker ondersteunen in het gebruik van hun HIS en helpen bij de optimalisatie in de huisartsenpraktijk.”

RHOGO kiest hierbij voor Medicom als HIS. “PharmaPartners is een ICT-leverancier die stevig in het veld staat en Medicom is een gedegen applicatie”, geeft Van den Hoogenband aan, “de samenwerking met PharmaPartners in het traject vooraf aan deze overeenkomst geeft het vertrouwen om op een open manier met elkaar te schakelen en dat geeft energie.”

Fotobijschrift
Links: Suzanne van Aarle ( Directeur PharmaPartners Huisartsenzorg) en rechts: Pepijn van den Hoogenband (Algemeen Directeur Bestuurder RHOGO)

Kennis delen

Van Aarle herkent zich in deze ervaring: “Het geeft ons ook energie dat RHOGO zo open met ons het gesprek aan gaat.” Zo kijkt Van den Hoogenband positief kritisch naar elke ICT–leverancier: “Veel modules werken al goed, maar we denken graag mee over verbeteringen en een makkelijker te doorgronden HIS.” Van Aarle: “We zijn blij dat de RHOGO graag betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van Medicom en hun kennis met ons willen delen.”

Over RHOGO

RHOGO is een coöperatief gedreven organisatie voor de huisartsen in Gooi en Omstreken. Zij bestaat uit een basis van 150 huisartsen. Zij zijn een actieve speler in het zorglandschap en streven naar een zorglandschap waarin de huisarts weer huisarts kan zijn. Ze maken zich hard voor de huisarts zodat hij zijn rol ten aanzien van de patiënt goed in kan vullen en sterk staat in de samenwerking met ketenpartners en zorgverzekeraars; tegelijk neemt zij haar huisartsen ook mee in een ambitieuze professionaliseringsslag, met oog voor de medische inhoud, organisatie en een geïntegreerde inrichting van het transitieproces. Alles in dienst van het ontzorgen van de huisartsen, het versterken van hun rol in het veld en van de saamhorigheid, zodat zij de beste zorg kunnen leveren.

Over PharmaPartners

PharmaPartners bouwt al veertig jaar zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten en openbare apotheken binnen de eerste lijn. Deze systemen bouwen ze vanuit de overtuiging dat ICT-oplossingen van toegevoegde waarde zijn in de manier waarop zorgverleners willen werken en samenwerken. Binnen de praktijk of apotheek, de zorgorganisatie en de regio. Omdat zij ervan overtuigd zijn dat je samen meer bereikt dan alleen, maken ze ICT die verbindt.

Download ""