Krachten bundelen
Nieuws overzicht
Deel op:

Ruim baan voor innovatie Pharmacom?

Ieder jaar maakt PharmaPartners afspraken met de gebruikers. “Er worden altijd grapjes gemaakt dat softwarebedrijven een hoop beloven en niks doen. Dat is heel knap van PharmaPartners dat ze afspraken maken en zeggen dit is aan het einde van dit jaar klaar. Daar committeren ze zich aan”, zegt Raymond Kolman, voorzitter van de Pharmacom-Raad.
Maar wat als onzeker is of PharmaPartners een afspraak haalt? Dan zit de Pharmacom-Raad hier bovenop. Net als bij de klantafspraak over innovatie.

Pharmacom-Raad houdt PharmaPartners aan afspraken

De Pharmacom-Raad maakt zich sterk voor uw positie en controleert tijdens het jaar de voortgang van de klantafspraken. Zo denkt de Raad mee over hoe PharmaPartners de afspraken haalt en helpt de Raad met bijsturen als dat nodig is.

Klantafspraak versnellen innovatie

Eén van de afspraken in 2019 is: “Voor het versnellen van innovatie hebben we met een groep gebruikers voor 1 april 2019 een gezamenlijk gedragen en gefinancierd innovatieproject vastgesteld, dat nog in 2019 wordt gerealiseerd en door de gebruikers geaccepteerd.”

Maar hebben we ruimte voor innovatie? “We hebben zoveel verplichte nummers die zo omvangrijk zijn dat er eigenlijk weinig ruimte op de ontwikkelagenda overblijft voor gebruikerswensen.” Raymond Kolman doelt hierbij op de onderwerpen Medicatieproces en -bewaking. Deze onderwerpen zijn verplicht en vragen een hoop capaciteit, zowel in geld als bemensing.

Innovatieplatform

Vanaf november 2019 start een nieuw initiatief: het Innovatieplatform. Vanuit partnership werkt PharmaPartners samen met een groep klanten. Klanten uit deze groep investeren samen met PharmaPartners in innovaties en denken en beslissen mee over welke nieuwe modules, functionaliteiten en producten op de markt komen.

Dankzij dit platform ontstaat ruimte voor gebruikerswensen naast de “verplichte nummers”. En ontwikkeling van deze wensen leidt uiteindelijk tot betere kwaliteit van zorg en minder werk- en regeldruk in de apotheek.

Klantafspraken 2020

Ook voor 2020 maakt de Pharmacom-Raad afspraken met PharmaPartners. De Raad volgt deze afspraken het komende jaar en heeft het vertrouwen dat PharmaPartners deze afspraken nakomt. Zo niet? Dan hebben we daar goede, inhoudelijke discussies over in de Raad, vertelt Voorzitter Kolman: “Af en toe zijn we het niet met elkaar eens. Als we het wel altijd in één keer eens zouden zijn, zou ik dat veel griezeliger vinden.”

Jaarvergadering Pharmacom-Raad

Wat is verder tijdens de jaarvergadering van de Pharmacom-Raad besproken?

Wilt u weten wat tijdens de jaarvergadering van de VeGoP is besproken? Lees dan hier verder.

Download ""