Nieuws overzicht
Deel op:

Slimme integratie tussen VIPLive Spoed EPD en Medicom versterkt samenwerking tussen huisartsenpost en dagpraktijk

Een informatierijk systeem dat bijdraagt aan doelmatigere spoedzorg en een sterkere samenwerking tussen huisartsenpost en dagpraktijk in de regio Zoetermeer. Vanuit die visie sloegen Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), PharmaPartners en IT-leverancier Topicus de handen ineen bij de overgang van huisartsenpostinformatiesysteem Hapicom naar VIPLive Spoed EPD. Het klinkende eindresultaat van die samenwerking is een innovatieve koppeling tussen beide systemen.

SGZ is een organisatie die eerstelijnszorgverleners in Zoetermeer en Benthuizen ¬¬ondersteunt op het gebied van samenwerking en facilitair gebied. Zo ook Huisartsenpost Zoetermeer, dat na twintig jaar afscheid neemt van huisartsenpostinformatiesysteem Hapicom en daardoor op zoek moest naar een opvolger. Dat werd VIPLive van Topicus. VIPLive is een regionaal gezondheidsplatform dat zorgverleners met slimme oplossingen ondersteunt. Binnen dat platform gaat SGZ aan de slag met VIPLive Spoed EPD, een elektronisch patiëntendossier dat de processen binnen de huisartsenpost maximaal ondersteunt.

Soepele gegevensoverdracht

“Met deze overstap krijgen we een toekomstbestendig systeem, waarmee we gegevens binnen de acute zorg op een goede manier kunnen uitwisselen”, legt SGZ-projectleider Mariska Adegeest uit. “Dat is ook een belangrijk speerpunt binnen de regio Zoetermeer.” Daarnaast zorgt het systeem voor een betere samenwerking tussen de verschillende partners in de spoedzorgketen. Adegeest: “Heel veel huisartsenposten werken al met VIPLive Spoed EPD, waardoor je in periodes van personeelstekorten makkelijker samenwerkingsafspraken kunt maken met andere regio’s en partijen.”

Innovatieve integratie

Een dergelijke overgang brengt echter ook de nodige spanningen met zich mee. “Met Hapicom beschikten we op de huisartsenpost over een vrijwel volledig medisch dossier waarmee we calamiteiten en klachten konden voorkomen”, vertelt Jasper Looije, huisarts en bestuurslid van Huisartsenpost Zoetermeer. “Met de overgang naar het nieuwe systeem waren we bezorgd dat we die inzage zouden verliezen.” Om dat verlies te voorkomen, zijn PharmaPartners en Topicus een integratiekoppeling tussen huisartsenpraktijkinformatiesysteem Medicom en VIPLive Spoed EPD op de huisartsenpost aan het ontwikkelen. Die moet ervoor zorgen dat de beschikbaarheid van de medische informatie intact blijft. Met het ontwikkelen van de integratiekoppeling ¬¬¬¬¬slaan PharmaPartners en Topicus een unieke, innovatieve weg in. De koppeling bestond namelijk nog niet in Nederland. SGZ is samen met andere zorggroepen nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de koppeling en test deze momenteel als eerste.

Onafhankelijke gegevensuitwisseling

De integratie levert Huisartsenpost Zoetermeer voordelen op. Bijvoorbeeld een onafhankelijke gegevensuitwisseling tussen huisartsenposten en Medi-com-huisartspraktijken. Die werken allemaal op hetzelfde systeemcluster, dat de opgeslagen medische informatie bevat. Daardoor kan de informatie worden ingezien door de huisartsenpost. Looije: “Uiteindelijk zou de koppe-ling zelfs voor nieuwe informatie kunnen zorgen ten opzichte van het LSP. De wens om wel of niet gereanimeerd te worden zouden huisartsen bij-voorbeeld kunnen opslaan in Medicom en via de integratiekoppeling delen met de huisartsenpost.”

Werkdruk verminderen

Ook moet de integratiekoppeling bijdragen aan het verminderen van de werkdruk in de zorg, een gezamenlijke missie van PharmaPartners en Topicus. De grote hoeveelheid medische informatie helpt de triagisten bij het bepalen wat wel spoed heeft en wat niet. “Zo voorkom je dat iemand onnodig op de huisartsenpost of verder in de spoedketen belandt”, zegt Looije. Zo zetten SGZ, PharmaPartners en Topicus met de implementatie van VIPLive Spoed EPD en de bijbehorende integratiekoppeling grote stappen in de richting van een doelmatigere spoedzorg en een sterkere samenwerking tussen huisartsenpost en de dagpraktijk. Daarnaast zijn ze al volop bezig met de toekomst. Binnenkort vullen de apotheken het Spoed EPD namelijk aan met informatie over het medicatiegebruik van patiënten, waardoor er écht een volwaardig medisch dossier ontstaat.

Als bestuurslid met de portefeuille ICT had huisarts Jasper Looije de eer om de integratiekoppeling als eerste te testen:

“Met de integratiekoppeling groeien we weer toe naar de sterke gegevensuitwisseling tussen huisartsenpost en de dagpraktijk. We zetten grote stappen. De structuur lijkt te kloppen en de goede kant op te bewegen.”
Jasper Looije, huisarts
Download ""