Samenwerken handen
Nieuws overzicht
Deel op:

Sterk voor subsidiëring farmacie

Openbare apothekers ontvangen tot nu toe geen subsidiëring voor de doorontwikkeling naar Medicatieproces 9.0. Alle andere zorgverleners die met deze standaard bezig zijn, maken wel aanspraak op een vergoeding. Medicatieproces 9.0 is de nieuwe standaard voor de manier waarop we informatie over medicatie in Nederland uitwisselen.
Geen deel uitmaken van de doorontwikkeling? Géén optie. Medicatieproces 9.0 raakt alle zorgverleners, zowel voorschrijvers en ziekenhuizen als de farmacie.

Heb ik invloed?

Jazeker. De Vereniging Gebruikersoverleg Pharmacom (VeGoP) komt op voor de belangen van u als apotheker in dit proces. Het VeGoP-bestuur heeft slagkracht namens alle Pharmacom-gebruikers die lid zijn: nu al 60% van de Pharmacom-gebruikers. De vereniging schuift aan bij de overleggen over Medicatieproces 9.0 en praat mee over hoe de standaard ingevoerd wordt. Een proces dat waarschijnlijk 3 tot 5 jaar duurt.

Belang van mijn stem

“Een enorme klus, waar het echt heel belangrijk is dat daar gewoon mensen uit de praktijk, gebruikers, bij zitten. Dat blijkt elke keer weer”, vertelt Raymond Kolman, voorzitter van de vereniging.  Hij haalt als voorbeeld de overleggen over de nieuwe declaratiestandaard in 2015 aan.

Idee: één veld in de declaratie ontbreekt? Dan de totale declaratie van een apotheek afkeuren. Niemand had zich de consequenties van dit idee in de praktijk gerealiseerd. Totdat de VeGoP deelnam aan het overleg. Was de toepassing aangenomen, dan was in augustus 2015 42% van alle Nederlandse declaraties afgekeurd.

Betaal ik straks?

Voor Medicatieproces 9.0 houdt VeGoP zich bezig met vragen als “Wie beheert de logistieke informatie? Wie is verantwoordelijk?” en “Wie gaat betalen?”

Antwoord krijgen op deze vragen is een kwestie van wakker blijven. Iedere maand wordt dit onderwerp wel ergens besproken. Daar zit de VeGoP bovenop. Voor je het weet krijg je te horen: “We hebben een bijeenkomst gehad en iedereen die er wat van kon vinden, mocht komen. En dan gaan ze verder”, vertelt Albert Drouven, secretaris en penningmeester.

Wat is Medicatieproces 9.0?

Wat de standaard is, staat al vast. In Medicatieproces 9.0 wordt de logistiek losgekoppeld van de therapie. Meer over het Medicatieproces 9.0 leest u hier.

Waarom een nieuwe standaard?

Een apotheker heeft belang bij informatie over hoeveel medicijnen een patiënt met een dispenseer-rol iedere week geleverd krijgt. Hoewel deze informatie voor een huisarts interessant is vanuit therapietrouw, heeft hij of zij meer behoefte aan informatie over de actuele situatie. Eigenlijk een soort van AMO. Dat die patiënt die week 70 tabletjes heeft ontvangen, vindt een huisarts minder interessant.

Ben ik lid van VeGoP?

Helaas, lid-zijn van de VeGoP gaat niet vanzelf. U meldt zich aan via deze link. Lid-zijn is gratis: PharmaPartners betaalt voor u het lidmaatschap aan de vereniging en u vergroot met uw lidmaatschap de slagkracht van de VeGoP. Op dit moment is 60% van de Pharmacom-gebruikers lid. We staan sterk tegenover onder andere zorgverzekeraars en overheid als dit percentage zo hoog mogelijk is.

Jaarvergadering VeGoP

Wat is verder tijdens de jaarvergadering van de VeGoP besproken?

  • VeGoP praat mee over belangrijke onderwerpen in de farmacie
  • Subsidieprogramma VIPP-Farmacie bij VWS
  • Gebruikersraad Z-index en betrekken Health Base bij gesprek beheer databestanden
  • Elektronische ontwikkeling van toedienlijsten
  • Beleidsplan VeGoP 2020

Lees hier wat over deze onderwerpen aan bod kwam. Wilt u weten wat tijdens de jaarvergadering van de Pharmacom-Raad is besproken? Lees dan hier verder.

Download ""