PharmaPartners-samenwerken
Nieuws overzicht
Deel op:

VeGoP voorkomt kosten voor Pharmacom-gebruiker bij doorontwikkeling FMD

Stoort u zich ook aan foutmeldingen die u krijgt als u geneesmiddelen afmeldt bij de FMD-database? De Vereniging Gebruikersoverleg Pharmacom (VeGoP) ook. De Falsified Medicines Directive (FMD) is daarom een belangrijk punt op de agenda van de VeGoP. Zo probeert  het Gebruikersoverleg te voorkomen dat investeringen die nodig zijn om deze foutmeldingen op te lossen, straks op uw bord komen.

Nederland blijkt binnen Europa het land met de meeste FMD-foutmeldingen. Op dit moment is dat 4 tot 5% van de afmeldingen bij het NMVS, de centrale database van de nationale NMVO. 75% van deze foutmeldingen ontstaat door de manier waarop de scanners geconfigureerd zijn.  Voor een deel kan NMVO een oplossing bieden voor deze meldingen. Deze organisatie beheert de FMD-database. Maar ook Pharmacom kan bijdragen aan een oplossing voor de foutmeldingen.

Investering doorontwikkeling FMD nodig

VeGoP en PharmaPartners willen de functies voor afmelden bij de FMD-database in Pharmacom graag verbeteren. “Maar”, zo zegt Albert Drouven, “dan moet er eerst meer duidelijk worden over de initiële en structurele financiering van dit project, want je kan niet blijven programmeren op de kosten van Pharmacom-gebruikers.”

Daarom is het FMD een belangrijk punt in het beleidsplan van de VeGoP en blijft het gebruikersoverleg zich hard maken voor uw gebruikersgemak en de vergoeding daarvan.

Aangebroken geneesmiddelen een tweede keer afmelden

Sommige onterechte afmeldingen krijgt u als u een aangebroken verpakking een tweede keer scant. Deze meldingen komen in ons land vaker voor, omdat wij gewend zijn om aangebroken verpakkingen te leveren.

Ook dit probleem is bij de VeGoP bekend en zet de vereniging telkens op de agenda bij de overleggen over FMD.

Wat is FMD?

Sinds 9 februari 2019 dient iedere verpakking van een recept plichtig geneesmiddel in Europa een uniek serienummer (2D-barcode) te hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Apotheken mogen alleen nog medicijndoosjes uitgeven waarvan de authenticiteit vóór de terhandstelling aan de patiënt is vastgesteld via deze centrale database. Meer over FMD leest u in dit artikel.

Ben ik lid van VeGoP?

Lid-zijn van de VeGoP is gratis, maar gaat niet vanzelf. U meldt zich aan via deze link. PharmaPartners betaalt vervolgens voor u het lidmaatschap aan de vereniging. U vergroot met uw lidmaatschap de slagkracht van de VeGoP en zo staat u samen met de VeGoP sterk tegenover onder andere zorgverzekeraars en de overheid.

Jaarvergadering VeGoP

Wat is verder tijdens de jaarvergadering van de VeGoP besproken?

 • Samenstelling bestuur VeGoP
 • Doelstellingen van de VeGoP
 • Overleg contracteerpartijen
 • Het subsidieprogramma VIPP farmacie
 • Adviesraad Z-index
 • Programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS)
 • Beheer van het medicatiedossier

Lees hier wat over deze onderwerpen aan bod kwam.

Jaarvergadering Pharmacom-Raad

Wilt u weten wat er tijdens de jaarvergadering van de Pharmacom-Raad is besproken? De volgende punten kwamen in deze vergadering aan bod.

 • Samenstelling Pharmacom-Raad
 • Status onderwerpen Innovatiedagen 2016
 • VWS-beleid
 • VIPP Farmacie
 • Klantafspraken
 • Ontwikkelingen declaratieverkeer
 • Ontwikkelingen PharmaPartners
 • Clusteraspecten
 • eHealth

Lees hier verder over deze onderwerpen.

 

Download ""