Krachten bundelen
Nieuws overzicht
Deel op:

“Als VeGOP-lid heeft u invloed op ontwikkelingen in de farmacie”

De helft van alle Pharmacom-gebruikers is lid van gebruikersvereniging VeGOP. “Dat is veel te weinig”, vinden apothekers en VeGOP-bestuursleden Raymond Kolman en Albert Drouven. “In de zorg gebeuren dingen waar je als beroepsgroep invloed op wil hebben. VeGOP behartigt de belangen van Pharmacom-gebruikers naar externe partijen zoals, zorgverzekeraars, VZVZ, gebruikersverenigingen van huisartsen en KNMP.”

Hoe breder het draagvlak van VeGOP, hoe meer invloed de vereniging op derden kan uitoefenen, weten VeGOP-voorzitter Kolman  en secretaris/penningmeester Drouven. “Dus als je nog geen lid bent, schrijf je nu in”, lacht Drouven. “Er is eigenlijk niks wat mensen van lidmaatschap zou kunnen weerhouden. Het is gratis, want PharmaPartners ondersteunt VeGOP financieel. Het enige wat je hoeft te doen, is je gegevens hier in te vullen  en op versturen klikken.”

Leeg begrip

Voor veel Pharmacom-gebruikers is VeGOP nog een tamelijk leeg begrip, vrezen beide bestuurders. Kolman: “Mensen hebben geen idee wat wij doen en denken dat hun belangen als gebruikers toch wel worden vertegenwoordigd via de Pharmacom-raad of de KNMP.” Maar er is een verschil tussen VeGOP en de Raad. In de Pharmacom-raad worden de belangen van gebruikers intern en richting de directie van Pharmapartners vertegenwoordigd. VeGOP is in 2016 opgericht om Pharmacom-gebruikers óók te vertegenwoordigen naar externe partijen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door deelname aan allerlei overlegstructuren over automatisering in de zorg. De mening van leden halen we op via onze site en de regionale bijeenkomsten van Pharmacom. VeGOP is bovendien lid van NedAIS; via deze overkoepelende club treden gebruikers van verschillende apotheekinformatiesystemen gezamenlijk naar buiten. Kolman: “Ons geluid wordt daardoor heel serieus genomen.”

Veel bereikt

De afgelopen jaren heeft VeGOP onder de paraplu van NedAIS al veel bereikt, vinden de bestuursleden. Kolman licht toe: “Een eerste succes volgde na een overleg over de nieuwe declaratiestandaard. Daar stond namelijk in dat een declaratie volledig zou worden afgekeurd bij het ontbreken van één record zoals de postcode. Die maatregel zou in augustus 2015 hebben geleid tot afkeuring van 42 procent van de declaraties. Dat kon natuurlijk niet. Nadat NedAIS samen met KNMP protest aantekende, is die maatregel uiteindelijk uitgesteld.”

“Een tweede succes”, vult Drouven aan, “is de verbetering van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Elke apotheker zal het met ons eens zijn dat het LSP voor veel overlast zorgde, onder meer door het groot aantal signalen over al bekende ICA-gegevens. In 2017 diende NedAIS samen met de AIS-leveranciers een voorstel in bij Zorgverzekeraars Nederland om de functies van het LSP te verbeteren. We ontvingen een pittige subsidie waarmee we het LSP duidelijk hebben geoptimaliseerd. Zo verschijnen er minder signalen en de apotheker kan nu op eenvoudige, snelle wijze kijken of er nieuwe medicatiegegevens op het LSP staan.”

Hot issues in farmacie

Ook nu spelen er een hoop belangrijke issues rond automatisering in de zorg waarover VeGOP graag de mening hoort van zoveel mogelijk Pharmacom-gebruikers. Kolman:  “Een heel actueel onderwerp is natuurlijk de wens van  minister De Jonge om in 2020 alle zorgsystemen beter met elkaar te laten communiceren. Het is goed als apothekers, samen met andere zorgverleners, een slimme eigen visie ontwikkelen over hóe we dat gaan doen.  Dat is beter dan dat anderen het vóór ons bedenken. Een ander hot issue voor de farmacie is de wens van de minister voor een nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces. Daarin worden therapeutische en logistieke gegevens gescheiden voor een beter inzicht in het werkelijke medicijngebruik van de patiënt.”

“Nóg een belangrijk onderwerp is de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waarmee patiënten toegang hebben tot hun eigen medische gegevens”, vindt Drouven. “Je wil niet dat er een systeem komt waarop je als apotheker helemaal geen invloed hebt, maar een werkwijze afspreken waarbij je zoveel mogelijk vragen van patiënten over medicatie probeert voor te zijn. Bijvoorbeeld door het integreren van voorlichtingsfilmpjes in de PGO.

Hoog niveau

Binnen de koepelorganisatie NedAIS praat VeGOP op hoog niveau over al dit soort maatschappelijke niet-concurrentiële thema’s mee. “Uiteraard komen we daarbij ook duidelijk op voor de financiële belangen van Pharmacom-gebruikers”, benadrukt Drouven. Aan een PGO en de koppeling van alle zorgsystemen hangt een prijskaartje dat niet past in het bedrijfsmodel van de apotheek. Daarom oefenen wij druk uit voor initiële en structurele externe financiering.”

VeGOP streeft ernaar om uiteindelijk alle Pharmacom-gebruikers te vertegenwoordigen. Drouven: “Van externe partijen krijgen we natuurlijk regelmatig de vraag namens wie we eigenlijk spreken. Dat is nu dus de helft van alle Pharmacom-gebruikers. Een percentage van tachtig of honderd procent geeft natuurlijk meer body aan onze achterban.” Wat zoveel Pharmacom-apothekers ervan weerhoudt om VeGOP-lid te worden? Drouven: “Ik denk dat het antwoord simpel is: te druk met dagelijkse gekkigheid. Hopelijk geeft dit stuk mensen het laatste zetje in de goede richting.”

Meer informatie over de VeGOP leest u hier.

Download ""